Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze testy wysokotemperaturowych materiałów

Aktualne europejskie normy dotyczące testowania materiałów ogniotrwałych (odpornych na działanie wysokich temperatur) nie spełniają już wymagań w zakresie dokładności i niezawodności. Naukowcy uaktualniają te normy, aby poprawić konkurencyjność unijnych wytwórców.
Lepsze testy wysokotemperaturowych materiałów
Wiele procesów przemysłowych, takich jak produkcja metali, cementu i energii czy utylizacja odpadów, wymaga bardzo wysokich temperatur. UE finansuje realizację projektu "Review and improvement of testing standards for refractory products" (RESTAR), aby uaktualnić normy w zakresie metod testowych pod kątem wymaganych materiałów. Udoskonalenie ustandaryzowanych testów pozwoli unijnym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) zajmującym się wytwarzaniem materiałów ogniotrwałych znacząco poprawić konkurencyjność na światowych rynkach.

Obecnie do klasyfikacji i charakteryzowania produktów ogniotrwałych stosuje się 65 różnych testów opisanych w normach unijnych. Aby poprawić ten stan rzeczy, uczestnicy projektu RESTAR zajęli się w pierwszej kolejności pięcioma najczęściej używanymi z tej grupy. Dotyczą one sześciu najpowszechniej wykorzystywanych właściwości fizycznych: gęstość średnia, porowatość efektywna, wytrzymałość na ściskanie w temperaturze pokojowej, umowna wytrzymałość na zginanie, trwałe zmiany liniowe i ogniotrwałość pod obciążeniem.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy dwuletniego projektu zespół rozpoczął intensywne prace eksperymentalne, aby zidentyfikować odpowiednie parametry do oceny metod testowych w celu zwiększenia wiarygodności wyników. Przeanalizowano ponad 45 parametrów dla 4 różnych produktów ogniotrwałych, w wyniku czego wybrano grupę parametrów do dalszych prac nad normami. Przygotowano piętnaście eksperymentów, każdy dla jednej metody testowej i jednego produktu ogniotrwałego.

Ponadto zakupiono oprogramowanie i zastosowano je w zarządzaniu danymi, jak i ich analizie. Jeden komercyjny pakiet wykorzystano do stworzenia strony internetowej projektu, organizacji dokumentacji oraz monitorowania wyników. Inne pakiety oprogramowania wykorzystywane są do przetwarzania danych, analiz statystycznych oraz kontroli jakości analiz. Analizy statystyczne pierwszego zbioru wyników doświadczeń przekazano partnerom.

Projekt RESTAR ma doprowadzić do szerokiego zaktualizowanie aktualnych europejskich norm w zakresie metod testowania materiałów ogniotrwałych, dzięki czemu staną się one bardziej adekwatne, dokładne i wiarygodne. To z kolei przełoży się na poprawę konkurencyjności unijnych producentów takich materiałów, z których wiele to MŚP, którzy będą mogli dostarczać produkty o wyższej i spójniejszej jakości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Materiały wysoko temperaturowe, europejskie normy, procesy przemysłowe, normy testów, produkt ogniotrwałe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę