Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP7-ICT

COHERENTPAAS: zarządzanie danymi masowymi na potrzeby jednolitego rynku cyfrowego

Wsparty ze środków UE projekt upraszcza zarządzanie danymi w chmurze. Może to pomóc bankom, operatorom telekomunikacyjnym i innym potencjalnym klientom w opracowaniu aplikacji do obsługi dużych zbiorów danych w ciągu godzin zamiast miesięcy.
COHERENTPAAS: zarządzanie danymi masowymi na potrzeby jednolitego rynku cyfrowego
Jeżeli uruchomiony przez Komisję Europejską w maju tego roku jednolity rynek cyfrowy ma się urzeczywistnić, należy czym prędzej uporać się z fragmentacją zarządzania danymi. Bieżące praktyki przetwarzania w chmurze często poświęcają spójność danych na rzecz wielkości, aby móc radzić sobie z ogromnymi ich ilościami w dużych zbiorach danych. Z tego powodu opracowywanie aplikacji – wraz z nieodzownymi solidnymi zabezpieczeniami – jest niezwykle trudnym i czasochłonnym zadaniem.

Ta sytuacja hamowała do tej pory programistów dużych zbiorów danych i Internetu rzeczy, gdyż wielu miesięcy potrzeba na opracowanie aplikacji, które mogą w pełni aktualizować się w różnego rodzaju magazynach danych, do których muszą uzyskiwać dostęp w czasie rzeczywistym. Mogą to być aplikacje typu maszyna-maszyna o decydującym znaczeniu, obsługujące miliony zdarzeń na sekundę. Na przykład na potrzeby operatorów telekomunikacyjnych, którzy aktualizują szczegółowe wykazy połączeń i dane bilingowe, banków obsługujących transakcje płatnicze czy modułów IoT w produktach konsumenckich, takich jak samochody, gromadzących informacje o trasie, natężeniu ruchu i pogodzie.

Ułatwianie życia programistom

COHERENTPAAS – trzyletni projekt, w który zaangażowało się 10 partnerów z sześciu krajów europejskich, dofinansowany na kwotę 4,95 mln EUR z 7PR – poświęcony jest zmianie tego złożonego scenariusza poprzez zapewnienie spójności danych, czego jak dotąd brakuje przetwarzaniu w chmurze. Rozwiązuje dylemat poprzez harmonizację SQL (strukturalnego języka zapytań) i innych języków zapytań wykorzystywanych w magazynach danych w chmurze, upraszczając je na potrzeby programistów do jednego języka.

„Gwarantujemy, że integracja naszego ultraskalowalnego zarządzania transakcyjnego z różnymi magazynami danych w chmurze, SQL i NoSQL (nie tylko strukturalny język zapytań), zapewni pełną spójność danych, zapobiegając jakiejkolwiek ich utracie w czasie awarii” – wyjaśnia dr Ricardo Jimenez-Peris, koordynator techniczny COHERENTPAAS. „W rezultacie może to pozwolić na zarządzanie danymi w sposób wymagany przez jednolity rynek cyfrowy”.

Dzisiejsze przedsiębiorstwa weszły do świata tak zwanego „polyglot persistence” (termin ukuty przez Martina Fowlera w książce pt. „NoSQL Distilled”), który wrze, kiedy stale dodawane są nowe rodzaje technologii magazynowania danych SQL i NoSQL – dokumentowe, typu klucz-wartość czy grafowe. Poprzez opracowanie zintegrowanego zarządzania danymi, partnerzy COHERENTPAAS znaleźli proste rozwiązanie, które chroni programistów przed zawiłościami ręcznego łączenia wszystkich tych technologii, umożliwiając im w ten sposób opracowywanie aplikacji w ciągu kilku godzin zamiast – jak obecnie – miesięcy.

Przetwarzanie transakcyjne, które stanowi podstawę platformy COHERENTPAAS jest ultraskalowalne, zapewniając semantykę „wszystko albo nic” w dużej skali, co oznacza, że nigdy nie traci się danych w razie awarii systemu. Jeżeli w czasie transakcji w magazynach danych nastąpi awaria, wówczas, tak jak w bankowości, zapewni albo pomyślne zakończenie albo brak jakiegokolwiek skutku, dzięki czemu aplikacja nigdy nie zostanie pozostawiona w niespójnym stanie częściowym, co jest obecnie utrapieniem „polyglot persistence”.

Europejskie start-upy gotowe do konkurowania na globalnym rynku

Część partnerów projektu uruchomiła start-up o nazwie LeanXcale, aby zaoferować platformę na szybko rozwijającym się rynku przetwarzania w chmurze i dużych zbiorów danych, tworząc początkowo pięć miejsc pracy. Tymczasem prace nad projektem COHERENTPAAS potrwają do 30 września 2016 r. LeanXcale już prowadzi rozmowy z dużymi bankami, takimi jak Santander i BBVA, ustalając we współpracy z partnerem COHERENTPAAS – Portugal Telecom – jak te korporacje mogą wykorzystać oferowaną platformę dużych zbiorów danych w chmurze. Start-up obiera także za cel przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeń, transportu, logistyki, Internetu rzeczy i inteligentnych sieci.

Link do strony internetowej projektu
Inne linki

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

UE, CORDIS, CoherentPaaS, duże zbiory danych, Internet rzeczy, przetwarzanie transakcyjne, jednolity rynek cyfrowy, zarządzanie danymi w chmurze, start-up
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę