Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Neuroligina-4 i jej rola w autyzmie

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) są zaburzeniami neurorozwojowymi dotykającymi dziesiątki milionów osób na całym świecie, a obecnie brak jest skutecznej metody ich leczenia. Finansowani przez UE badacze udowodnili zależność między białkami synaptycznymi i zachowaniem związanym z autyzmem.
Neuroligina-4 i jej rola w autyzmie
Osobom cierpiącym na ASD brak zdolności społecznych, wykazują one zmiany behawioralne, a ich komunikacja werbalna i niewerbalna jest często uboga. Aby znaleźć lekarstwo lub zapobiegać zapoczątkowaniu ASD, konieczne jest wyjaśnienie mechanizmów molekularnych leżących u podłoża tych schorzeń.

Neuroliginy (NL) są białkami adhezyjnymi komórek synaptycznych, które pośredniczą w rozwoju i funkcji synaps. Mutacje genetyczne dotykające NL4 okazały się być powiązane z ASD. Naukowcy z projektu NL-4 IN AUTISM badali rolę NL4 w ASD, jak również rozwoju i funkcji synaps przy użyciu modeli myszy knockout (KO) NL4.

Początkowo badacze zidentyfikowali obszary mózgu, gdzie NL4 ulega znaczącej ekspresji. Skupiono się na regionie hipokampalnym i odkryto, że utrata NL4 dotyka synaps zaangażowanych w przetwarzanie informacji poznawczych, które pomagają w kierowaniu zachowania. Proteomiczne badanie przesiewowe myszy z KO NL4 pomogło w identyfikacji kilku białek o zmienionej ekspresji.

Głównym osiągnięciem jest stworzenie mysich modeli warunkowego KO NL. Te modele mogą być użyte do testowania skutków ekspresji lub utraty NL w różnych okresach podczas postnatalnego rozwoju mózgu. Taka warunkowa ekspresja powinna pomóc odkryć, czy jest możliwe odwrócenie upośledzenia poznawczego.

Działalność projektu otworzyła nowe drogi tworzenia terapii przeciw ASD. Mysie modele KO NL4 będą szczególnie użyteczne w badaniu zaburzeń neurorozwojowych i identyfikacji fenotypów behawioralnych związanych z autyzmem. Przyszłe badania powinny pokazać, czy ASD i upośledzenie poznawcze mogą być odwracalne dzięki leczeniu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Neuroligina, autyzm, białka synaptyczne, białka przylegania komórkowego, zaburzenia poznawcze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę