Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP7-ICT

PROSPERITY4ALL: dostęp do technologii dla każdego

Unijni naukowcy opracowują nową, szeroko zakrojoną infrastrukturę w chmurze, która zwiększa dostępność Internetu dla użytkowników o specjalnych potrzebach. Ten nowy ekosystem, który umożliwia osobom wcześniej wykluczonym z ICT uzyskiwanie pomocy za pośrednictwem technologii, ma wykorzystywać przekazywane przez nie informacje zwrotne do tworzenia nowych aplikacji i usług.
PROSPERITY4ALL: dostęp do technologii dla każdego
Wiele osób – ludzie w podeszłym wieku, niepełnosprawni, niewidomi i niedowidzący – czuje się wykluczone z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) z powodu trudności w korzystaniu z nich. Dla innych technologia jest po prostu nadmiernie skomplikowana, a standardowe interfejsy nazbyt zawiłe. UE wspiera projekty poświęcone tak zwanej e-integracji, których celem jest umożliwienie tym potencjalnym użytkownikom zakupów online, ubiegania się o pracę czy wezwania pomocy.

Partnerzy PROSPERITY4ALL, czteroletniego projektu, którego realizacja została zaplanowana do 2018 r., opierają się na dorobku wcześniejszego projektu CLOUD4ALL, w ramach którego opracowane zostało narzędzie do zarządzania preferencjami dla osób o specjalnych potrzebach. Dzięki niemu mają one możliwość autokonfigurowania komputerów, tabletów i smartfonów, aby łatwiej było z nich korzystać.

Zadanie postawione przed PROSPERITY4ALL polega na zbudowaniu „w tle” infrastruktury technicznej, która umożliwi tym użytkownikom dostęp do technologii i usług wspomagających. Wymaga ono również zgromadzenia programistów i projektantów komponentów, aby podjęli się innowacji w imieniu osób o specjalnych potrzebach, bowiem, jak wyjaśnia koordynator projektu, Matthias Peissner z instytutu badawczego Fraunhofer w Niemczech: „Poprzez dobrobyt dla wszystkich rozumiemy, że różni interesariusze oferujący przystępne technologie, korzystają także na budowaniu tej technicznej i społecznej infrastruktury”.

Budowa ekosystemu – miejsca spotkań użytkowników końcowych z programistami

Projekt CLOUD4ALL umożliwił użytkownikom ustalenie zestawu preferencji albo „klucza” przechowywanego w chmurze, zwierającego wstępnie wybrane przez nich osobiste preferencje, na przykład kolory ekranu, wielkość tekstu i czcionki, które mają być wykorzystywane do podawania informacji. „Klucz” zapewnia im dostęp do każdego kompatybilnego urządzenia w dowolnym miejscu (czy to będzie biblioteka publiczna, muzeum czy dom), dzięki czemu otrzymują informację w dokładnie takiej formie, jaką preferują. Konwertery tekstu na mowę, umożliwiające osobom niewidomym słuchanie informacji publikowanych w postaci testu, której tempo, język i głos wybierają, to kolejne narzędzie mieszczące się w „kluczu”.

PROSPERITY4ALL ma pomóc w upowszechnieniu tej technologii za pośrednictwem trzech połączonych platform: „unified listing” – przeszukiwalny katalog online, który oferuje użytkownikom o specjalnych potrzebach szeroki zakres różnych produktów i usług wspomagających; „developerSpace” – łączy programistów i projektantów produktów za pośrednictwem portalu, który daje im dostęp do obszernych zasobów, od wspólnych interfejsów programowania aplikacji (API) przez wytyczne dotyczące norm komponentów po możliwości pozyskiwania wiedzy z tłumu i wreszcie „openMarketplace” – platforma komercyjna do oferowania rozwiązań na skalę międzynarodową.

Projekt ma stworzyć zapotrzebowanie na technologie poprzez poszukiwanie mechanizmów przekazywania programistom informacji zwrotnej od użytkowników, którzy wskażą, co najlepiej się sprawdza, a czego brakuje, aby nakłonić przedsiębiorstwa do przedstawiania nowych pomysłów, mających ułatwić im życie. Partnerzy planują także uruchomienie usługi „pomoc na żądanie”, która umożliwi osobom wymagającym szczególnego traktowania wezwanie za pośrednictwem swojego urządzenia krewnych lub opiekunów na pomoc, w razie na przykład upadku albo zgubienia się.

Zaangażowanie UE w globalną inicjatywę e-integracji

PROSPERITY4ALL wpisuje się w Globalną Publiczną Infrastrukturę Integracyjną (GPII) – większą międzynarodową inicjatywę, która skupia ponad 60 organizacji akademickich, przemysłowych i pozarządowych zaangażowanych w różne projekty poświęcone e-integracji.

„Można powiedzieć, że PROSPERITY4ALL to europejski wkład w szerszą inicjatywę globalną, która ma zadbać o to, aby w takiej czy innej formie populacja całego świata miała bezpośredni dostęp do technologii, urządzeń, usług i Internetu” – stwierdził Matthias Peissner.

W projekt PROSPERITY4ALL, który jest dofinansowywany na kwotę 7,7 mln EUR z 7PR, zaangażowało się łącznie 24 partnerów z 13 krajów, od grup użytkowników końcowych i instytuty badawcze po programistów i producentów technologii.

Link do strony internetowej projektu
Link do materiału wideo

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

7PR, ICT, niepełnosprawność, e-integracja, technologia wspomagająca, Fraunhofer, Globalna Publiczna Infrastruktura Integracyjna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę