Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Podejście genomiczne do zwalczania komarów

Aby ograniczyć wyniszczający wpływ owadów na zdrowie ludzi i rolnictwo, stosuje się głównie opryski chemiczne. Podczas badania europejskiego zaproponowano bardziej celowaną metodę, korzystającą z genomicznej i biologicznej analizy wektorów chorób.
Podejście genomiczne do zwalczania komarów
Do schorzeń przenoszonych przez żywiące się krwią owady należy malaria, denga i filarioza, które nadal stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi. Jako że pestycydy stają się coraz mniej skuteczne i zwiększają się obawy związane ze zmianami klimatu, istnieje pilne zapotrzebowanie na nowe metody zwalczania wektorów chorobowych.

Zsekwencjonowano genomy ponad 500 komarów z rodzaju Anopheles. Co ciekawe, tylko niektóre z nich przenoszą na ludzi malarię, a ta obserwacja musi mieć swoje podstawy genetyczne. Finansowany przez UE projekt ANOCAP (Comparative evolutionary and functional genomics of disease-vector anopheles mosquitoes) został zainicjowany, aby opracować strategie komputerowej identyfikacji genetycznych wzorców selekcji naturalnej w licznych genomach komarów.

Aby ustalić, czym charakteryzuje się wektor malarii i opracować skuteczne metody zwalczania go, naukowcy musieli poznać genetyczne uwarunkowania odpowiedzi behawioralnej i genetycznej, powstałe w toku ewolucji. W tym kontekście naukowcy z projektu ANOCAP wyszukują zbieżności w pełnych genomach, pozwalające identyfikować elementy czynnościowe. Naukowcy starają się uwzględniać wielkość genomu i pokrewieństwo ewolucyjne między badanymi gatunkami komarów.

Wykryte zbieżności przeglądano w narzędziu internetowym a następnie przesiewano w procedurze komputerowej, aby wykryć regiony kodujące białka. Znacząca część prac była poświęcona identyfikacji ograniczeń ewolucyjnych tych zależności, a tym samym ustaleniu ich istotności czynnościowej.

Już wstępne wyniki wskazują, jak silnie dane genomowe przekładają się na lepsze zrozumienie biologii wektorów chorób. Połączenie komparatywnej genomiki ewolucyjnej tych owadów z walidacją czynnościową powinno przynieść znaczące postępy w tworzeniu strategii zwalczania chorób. Przyczyni się to też do opracowania innowacyjnych metod rozwiązywania ogólnoświatowych zagrożeń dla zdrowia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Genom, wektor, malaria, Anopheles, komar, komputerowy, ewolucja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę