Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Projekt GAMMA odmienia przyszłość zarządzania ruchem lotniczym

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna (SES) znacznie usprawniła zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) w Europie, a zespół projektu SESAR, składający się z około 3000 ekspertów, pracował nad rozwojem nowej generacji metod zarządzania ruchem lotniczym. Niedawno zespół projektu GAMMA poszedł o krok dalej i postanowił zająć się pozostałymi kwestiami bezpieczeństwa w nowych globalnych scenariuszach zarządzania ruchem lotniczym.
Projekt GAMMA odmienia przyszłość zarządzania ruchem lotniczym
Projekt GAMMA w dużej mierze opierał na wynikach prac związanych z bezpieczeństwem zarządzania ruchem lotniczym prowadzonych przez zespół projektu SESAR1. Wykorzystując założone ramy metodologiczne, zespół projektu ocenił bezpieczeństwo zarządzania ruchem lotniczym z perspektywy komunikacji pomiędzy systemami, badał możliwości technologiczne i operacyjne oraz zaproponował własne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa.

„Zespół projektu GAMMA wprowadził innowacyjne technologie, które następnie zastosował w różnych obszarach w dziedzinie bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym. Powiedziałbym jednak, że najbardziej innowacyjny aspekt projektu polega na połączeniu tych różnorodnych zastosowań, aby umożliwić nowe i innowacyjne koncepcje wspólnego kontrolowania bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym”, wyjaśnia Giuliano d’Auria, koordynator projektu z ramienia spółki Leonardo, włoskiej firmy technologicznej znanej wcześniej pod nazwą Finmeccanica.

Metodologia projektu GAMMA opierała się na ściśle określonym schemacie działań, poczynając od oceny zagrożenia, poprzez definicję architektury, projektowanie prototypów i ćwiczenia walidacyjne. Opracowano w sumie siedem prototypów. Najpierw przeprowadzono ich walidację w samodzielnej konfiguracji w celu oceny ich indywidualnej wydajności przed ich geointegracją w zestawie prototypów dla złożonych środowisk na potrzeby weryfikacji scenariuszy obejmujących zasady współpracy określone w ramach projektu.

„Walidacja w konfiguracji samodzielnej wykazała, że prototypy były w stanie zwiększyć bezpieczeństwo konkretnego systemu zarządzania ruchem lotniczym, a także wspierać wdrażanie szerszych zasad współpracy w zakresie kontrolowania bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym”, wyjaśnia d'Auria. „Zainteresowane strony i eksperci uczestniczący w testach walidacyjnych z wykorzystaniem koncepcji opracowanych w ramach projektu GAMMA na potrzeby cywilnych scenariuszy wojskowych stwierdzili na przykład, że system umożliwia wczesną reakcję wojska w przypadku porwania samolotu, skracając cenny czas potrzebny na zebranie bojowników”.

Pomiary wykonane podczas ćwiczenia wykazały, że skrócenie czasu reakcji wynosi prawie 4 minuty, jak podkreśla d'Auria. Walidacja przeprowadzona w ramach innego ćwiczenia obejmującego wymianę informacji na poziomie europejskim wykazała, że​konfiguracja opracowana w ramach projektu GAMMA może umożliwić aktywację środków zaradczych w czasie krótszym niż 2 minuty.

Ogólnie opracowane przez zespół projektu GAMMA rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo zarządzania ruchem lotniczym opiera się na zasadach i koncepcjach zarządzania bezpieczeństwem we współpracy z wieloma interesariuszami, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnych międzynarodowych i europejskich ram prawnych oraz ograniczeń narzuconych przez poszanowanie suwerenności narodowej.

Wizja wspólnej kontroli bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym jest powszechnie akceptowana jako zasada przewodnia wdrażania ram bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Jak zaznacza d'Auria, projekt GAMMA wnosi wkład do dyskusji nad przyszłym kształtem kontroli bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym, ponieważ pokazuje, jak należy wykorzystać te ogólnie przyjęte zasady, badając ich technologiczne i operacyjne implikacje i możliwości.

„Plan działania dotyczący wspólnej kontroli bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym jest nadal określany przez instytucje europejskie i zainteresowane strony. Projekt GAMMA wnosi wkład w tworzenie tego planu działania, dostarczając konkretnych dowodów pokazujących, jak system może działać, i podkreślając dostępne możliwości”, mówi.

Wiele prototypów opracowanych w ramach projektu GAMMA wpisuje się w międzynarodowy plan działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa konkretnych zastosowań. Dlatego, jak mówi d'Auria, przyszłość tych prototypów jest jasno określona. W przypadku innych prototypów, dla których plan działania jest nadal opracowywany, konieczne są dalsze prace, aby wpłynąć na definicję przyszłych ram bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

GAMMA, SESAR, zarządzanie ruchem lotniczym, bezpieczeństwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę