Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czystsze powietrze dzięki panelom ściennym o wysokiej skuteczności izolacji

Trwają testy innowacyjnych materiałów budowlanych mających rozwiązać problem złej jakości powietrza, przy jednoczesnym radykalnym zwiększeniu efektywności energetycznej.
Czystsze powietrze dzięki panelom ściennym o wysokiej skuteczności izolacji
Dzięki wsparciu finansowemu UE uczestnicy projektu ECO-SEE pracują nad stworzeniem paneli ściennych o wysokiej skuteczności izolacji, stosując innowacyjne materiały na powłoki i wykończenia. Panele te zaprojektowano w celu zwiększenia możliwości materiałów budowlanych w zakresie regulowania środowiska wewnętrznego w sposób naturalny i wychwytywania lotnych związków organicznych (VOC), które mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub szkodliwe dla środowiska.

Zespół projektu pracuje także nad opracowaniem innowacyjnych powłok fotokatalitycznych z wykorzystaniem technologii nanocząsteczkowej, umożliwiających rozkład szkodliwych substancji chemicznych w kontakcie z promieniami słonecznymi. W ten sposób substancje te nie przedostają się do powietrza.

"Dzięki wytworzeniu tych usprawnionych i tanich produktów dostarczamy ekonomiczne rozwiązania o sporym potencjale rynkowym", mówi koordynator projektu, prof. Pete Walker z Uniwersytetu w Bath, Zjednoczone Królestwo. "Zamierzamy wprowadzić na rynek budowlany produkty o poziomie szarej energii o co najmniej 15% niższym niż w przypadku tradycyjnych materiałów budowlanych, o żywotności dłuższej o 20% oraz o kosztach budowy niższych o co najmniej 20%".

Do tej pory w ramach projektu ECO-SEE pomyślnie opracowano wiele różnych prototypowych materiałów izolacyjnych, powłok i powłok fotokatalitycznych, a prace wkraczają obecnie w końcowy etap fazy demonstracyjnej. Trzy projekty zostały już zrealizowane w Hiszpanii i w Zjednoczonym Królestwie, a dwa pozostałe, z Włoch i Niemiec, będą niedługo ukończone.Partnerzy projektu są przekonani, że w odpowiedzi na te innowacje pojawią się nowe rynki, a użytkownicy końcowi będą czerpać z nich znaczne korzyści.

"Projekt ten jest odpowiedzią na rosnące problemy zdrowotne powiązane z nowoczesnymi budynkami o niskim śladzie węglowym", wyjaśnia Walker. "Nowoczesne budynki skonstruowano tak, aby były bardzo szczelne, co zwiększyło ich efektywność energetyczną i ograniczyło ślad węglowy. Ale z takimi szczelnie zamkniętymi środowiskami powiązane są niespodziewane skutki uboczne. Przykładowo badania wykazały, że nagromadzenie się potencjalnie szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu może szkodzić zdrowiu osób przebywających w budynku".

Prace rozpoczęto w 2013 r. od zidentyfikowania potencjalnych materiałów umożliwiających wychwytywanie lotnych związków organicznych oraz o właściwościach buforujących wilgoć. Następnie opracowano powłoki fotokatalityczne i innowacyjne materiały z wykorzystaniem różnych typów organicznych produktów, np. drewnianych paneli i materiałów wapiennych i glinianych.

Zespół projektu w ramach wstępnych prac opracował kompleksowy model jakości środowiska w pomieszczeniach obecnie wykorzystywany do opracowania prototypu produktu. W ramach projektu wykorzystane zostaną metodologie oceny cyklu życia oraz analizy kosztów powiązanych z cyklem życia, dzięki czemu wszystkie wyniki projektu będą możliwie najbardziej zrównoważone.

"Ogólnie prace techniczne przebiegają zgodnie z planem, a projekt ECO-SEE zbliża się do fazy, w której wszystkie opracowane przez partnerów innowacje integrowane są w wysokiej jakości panelach ściennych", mówi Walker. Głównym zadaniem na ostatni, sześciomiesięczny, etap projektu będzie zapewnienie skutecznego i trwałego rozwoju produktu pod kątem komercyjnym i jego eksploatacja. Czteroletni projekt ma się zakończyć pod koniec sierpnia 2017 r.

Słowa kluczowe

Panele ścienne, lotne związki organiczne, pomieszczenia, świeże powietrze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę