Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TOAS — Wynik w skrócie

Project ID: 293991
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Drony mają monitorować uprawy i pomagać zwalczać chwasty

W ramach inicjatywy UE opracowano inteligentne drony, które wykrywają chwasty wśród upraw, umożliwiając stosowanie herbicydów jedynie w obszarach dotkniętych chwastami.
Drony mają monitorować uprawy i pomagać zwalczać chwasty
Zgodnie z polityką UE rolników zachęca się do ograniczania ilości stosowanych herbicydów poprzez pryskanie jedynie obszarów występowania chwastów, a nie całych pól uprawnych. W przeszłości duże inwazje chwastów wykrywano z użyciem zdjęć satelitarnych, jednak wadą tej metody jest bardzo niska rozdzielczość.

Aby rozwiązać ten problem, w ramach finansowanego przez UE projektu TOAS (New remote sensing technologies for optimising herbicide applications in weed-crop systems) opracowano bezzałogowe pojazdy latające (drony), które pozwalają szybko i dokładnie wykrywać chwasty wśród upraw. Skupiono się przede wszystkim na uprawach kukurydzy i słonecznika oraz drzewkach oliwnych i topoli.

Partnerzy projektu zgromadzili zdjęcia lotnicze wygenerowane przez drona dla 10 różnych pól uprawnych położonych na terenie całej Hiszpanii. Zbadano wpływ wysokości lotu na obszar objęty pojedynczym zdjęciem oraz długość lotu. Przetestowano dwa czujniki i trzy różne wysokości.

Zespół projektu TOAS stwierdził, że na większych wysokościach możliwe było przeanalizowanie całego pola z użyciem mniejszej liczby obrazów, ale oprogramowanie analizujące miało trudności z identyfikowaniem chwastów. Z kolei na mniejszych wysokościach oprogramowanie skuteczniej odróżnia gatunki uprawne od chwastów, ale konieczne jest rejestrowanie większej liczby obrazów.

W odpowiedzi na te ograniczenia stworzono inteligentne oprogramowanie wykorzystujące tzw. obiektową analizę obrazu. Stosując tę procedurę, badacze określili natężenie występowania chwastów w skali trzystopniowej (niskie, średnie i wysokie), uzyskując dokładność rzędu 86%. Ponadto opracowano procedury analizy obrazu dla czterech upraw oraz zaawansowane algorytmy do zarządzania i analizy zdjęć z drona.

Projekt TOAS przyczyni się do zmniejszenia zużycia herbicydów stosowanych do pryskania upraw i drzew przy jednoczesnej optymalizacji czynności zarządzania uprawami i chwastami. Będzie to stanowiło znaczny wkład w prawodawstwo UE na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, dążące do zmniejszenia ryzyka i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i środowisko. Co więcej, oczekuje się, że projekt przyniesie oszczędności dla rolników w wysokości od 15% do 35% oraz umożliwi zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin o 20% do 30%.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Drony, uprawy, chwasty, herbicydy, TOAS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę