Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Modele gospodarki wodno-ściekowej opartej na ekosystemach

Badacze wykorzystali dane z europejskich ekosystemów słodkowodnych, aby poznać mechanizmy stosowane przez te ekosystemy do oczyszczania ścieków miejskich. Stworzyli model kanalizacji miejskich, które mają pomóc zakładom gospodarki wodnej w Europie w wyborze odpowiednich strategii zarządzania.
Modele gospodarki wodno-ściekowej opartej na ekosystemach
Polityka nowej ramowej dyrektywy wodnej wymaga wdrożenia do miejskich systemów wodno-kanalizacyjnych zintegrowanego systemu zarządzania rzekami, systemami kanalizacyjnymi i oczyszczalniami ścieków. Brak takiego zintegrowanego zarządzania prowadzi do niewłaściwego wykorzystania zasobów, degradacji ekosystemów słodkowodnych, a także wzrostu ogólnych kosztów oczyszczania ścieków.

W finansowanym przez UE projekcie ECOMAWAT (Ecosystem-based management strategies for urban wastewater systems) badano zintegrowane zarządzenie miejskimi systemami kanalizacyjnymi i ekosystemami słodkowodnymi z myślą o obniżeniu szkodliwego wpływu na środowisko przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów oczyszczania ścieków.

Zebrano dane na temat metod oczyszczania ścieków tradycyjnych (złożonych z substancji organicznych i odżywczych) oraz nowo powstających (np. farmaceutyki) przez oczyszczalnie ścieków i ekosystemy słodkowodne. Ustalono, że oczyszczalnie usuwały większą ilość ścieków zawierających farmaceutyki niż rzeki, lecz wydajność oczyszczania przez rzeki była lepsza.

Badacze zaprojektowali i opatentowali niedrogi czujnik do monitorowania ścieków przenoszonych przez przelewy burzowe do rzek podczas opadów. Taki czujnik mógłby wspomagać kalibrację modeli hydrodynamicznych systemów kanalizacyjnych.

Uczestnicy projektu dokonali również spisu zasobów niezbędnych do zbudowania i obsługi kolektorów ściekowych i oczyszczalni ścieków, które mogą posłużyć do oceny cyklu życia.

Na koniec, posługując się danymi zebranymi w trakcie projektu, badacze zbudowali model łączący oczyszczalnię ścieków i rzekę, aby poznać sposób dystrybucji zanieczyszczeń. Model może posłużyć do zaprezentowania, w jaki sposób zmieniające się warunki operacyjne oczyszczalni ścieków wpływają na osłabianie szkodliwości zanieczyszczeń.

W ramach projektu ECOMAWAT powstał najbardziej szczegółowy jak dotąd model wzajemnych oddziaływań pomiędzy rzekami a oczyszczalniami ścieków. Będzie on użyteczny dla niemal każdego scenariusza gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Europie oraz na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ścieki, ekosystemy słodkowodne, rzeki, systemy kanalizacyjne, ECOMAWAT, zanieczyszczenia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę