Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Aktualizacja ogólnoświatowego archiwum danych oceanograficznych

Baza danych Global Multi-Archive Current Meter Database (GMACMD) została zaktualizowana dzięki badaczom, którzy starali się zapełnić ją nowymi danymi.
Aktualizacja ogólnoświatowego archiwum danych oceanograficznych
GMACMD ogólnoświatowy zestaw danych oceanograficznych zbieranych przez dłuższy czas. Dane pochodzą przede wszystkim z zakotwiczonych mierników prądów oceanicznych, temperatury i innych źródeł in situ.

Celem finansowanego przez UE projektu GSOC (Global statistics of ocean currents) było zwiększenie bazy danych GMACMD i wprowadzenie automatycznych kontroli jakości tej platformy. Uczestnicy projektu GSOC zamierzali też oszacować energię rozprzestrzenianą w skali ogólnoświatowej poprzez oddziaływania prądów z dnem oceanów.

Badacze ustalili, że przybliżenia dokonane wcześniej są zbyt niskie, głównie dlatego, że ich modele prądów abisalnych nie były potwierdzone przez pomiary in situ. W związku z tym zamierzali ulepszyć symulacje klimatu, wprowadzając istotne zmiany do modeli cyrkulacji termohalinowej (zwanej też południkową cyrkulacją wymienną).

Badacze chcieli też określić dokładność symulacji prądów oceanicznych przy użyciu modeli ogólnoświatowych pływów i ogólnej cyrkulacji. W czasie realizacji projektu bazę GMACMD rozszerzono z około 44 000 do ponad 76 000 wpisów. Obecnie stanowi ona największy ogólnodostępny zbiór tego typu danych.

Wyniki projektu GSOC będą przydatne w wielu dziedzinach, w tym w planowaniu nowych programów obserwacyjnych, takich jak misje satelitarne, i w walidacji projektów modelowania oceanów. Pomogą także naukowcom zrozumieć powiązane procesy fizyczne i porównać z prognozami teoretycznymi zachowania oceanów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

GMACMD, dane oceanograficzne, prąd oceaniczny, GSOC, cyrkulacja termohalinowa, modelowanie oceanów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę