Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

LANGEVO — Wynik w skrócie

Project ID: 294302
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Symulacje pokazują sposób ewolucji języków

Naukowcy opracowali skomplikowane modele komputerowe, umożliwiające symulację ewolucji i rozwoju struktur językowych, takich jak składnia czy frazeologia. Dzięki temu uczeni będą mogli uzyskać więcej informacji na temat początków rozwoju języka.
Symulacje pokazują sposób ewolucji języków
Składnia językowa dotyczy grupowania wyrazów w określonym porządku, tak by miały sens gramatyczny, a sposób jej wyewoluowania jest jedną z nierozwiązanych zagadek językoznawstwa. Nowoczesna informatyka umożliwia naukowcom modelowanie tej ewolucji przy pomocy sieci agentów korzystających z różnych "strategii" językowych lub zbiorów reguł.

W projekcie LANGEVO (Cultural and biological bases of language evolution), finansowanym ze środków UE, wykorzystano takie modele do zbadania ewolucji składni w języku ludzkim.

Badacze z projektu LANGEVO stworzyli symulacje komputerowe obejmujące populacje samodzielnych jednostek (agentów). Działając samodzielnie (tzn. tylko w oparciu o zaprogramowane strategie), agenty te wchodzą ze sobą w interakcję, rozumieją, uczą się i rozpowszechniają określone aspekty języka.

Symulacje wykazały, że system komunikacji nie musi być zadany odgórnie, lecz może z czasem wykształcać się samoczynnie w wyniku działań poszczególnych jednostek. Kumulacja tych działań prowadzi do powstania wspólnej gramatyki.

Co jeszcze ważniejsze, uczestnicy projektu LANGEVO ustalili, że bez składni złożona komunikacja jest praktycznie niemożliwa. Wynika to z wykładniczego wzrostu złożoności, kiedy próbujemy odnieść się do więcej niż jednego przedmiotu bez stosowania zasad składni.

Uczeni porównali w stworzonych przez siebie modelach szereg różnych strategii składniowych i struktur frazeologicznych. W każdym z tych przypadków język wyewoluował w celu poradzenia sobie ze wzrostem złożoności przy pomocy składni. Przyjrzano się także ewolucji prostych, jak i złożonych fraz w tych modelach.

Uczestnicy projektu LANGEVO opublikowali szereg artykułów w czasopismach naukowych oraz dwie książki: "Design patterns in fluid construction grammar" (Wzorce projektowe w płynnej gramatyce konstrukcji) i "Experiments in cultural language evolution" (Doświadczenia z kulturową ewolucją języka). Projekt LANGEVO pozwolił uzyskać całościowy obraz obejmujący czynniki kulturowe, kognitywne i genetyczne wpływające na pochodzenie i ewolucję języka.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Języki, modele komputerowe, składnia, językoznawstwo, LANGEVO
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę