Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badanie wypływu wód gruntowych w Morzu Bałtyckim w celu poprawy zarządzania wybrzeżami w Europie

W ramach finansowanego ze środków UE projektu zbadano zjawisko wypływu wód gruntowych z lądu do południowo-zachodniego Bałtyku. Wyniki będą przydatne dla uczonych badających przybrzeżne środowisko morskie.
Badanie wypływu wód gruntowych w Morzu Bałtyckim w celu poprawy zarządzania wybrzeżami w Europie
Woda gruntowa będzie spływać w kierunku morza, gdziekolwiek spadek hydrauliczny jest wyższy od poziomu morza a szlaki przepuszczania łączą kontynentalne formacje wodonośne z oceanami. Ten podpowierzchniowy przepływ wody sprawia, że rozpuszczony materiał jest transportowany z kontynentów do oceanów na całym świecie. Choć z badań wynika, że tą drogą niemonitorowane wody wpływają do Bałtyku, dotychczas nie stwierdzono, jak duże znaczenie dla środowiska ma podmorski wypływ wód gruntowych (SDG).

W celu uzupełnienia tej luki zespół finansowanego ze środków UE projektu SGDBALTIC (The importance of submarine groundwater discharge for the southwestern Baltic Sea) badał wody południowo-zachodniego Bałtyku pod kątem wypływu wód gruntowych i prowadził pomiary związanych z nim przepływów strumieni składników odżywczych oraz wybranych makroelementów i pierwiastków śladowych.

Zespół projektu skupiał się na zatoce Eckernförde, w której występuje bardzo dużo miejsc wypływu wód gruntowych. Badacze wykorzystywali różne mierniki do pomiaru strumieni w celu określenia całkowitego poziomu ich przypływów wynikających z wypływu wód gruntowych w zatoce. Wykryto stężenia różnych składników odżywczych, a mianowicie krzemu, fosforu i azotu.

Zespół projektu SGDBALTIC obliczył roczne poziomy przypływu strumieni azotu i fosforu wynikające z wypływu wód gruntowych, a następnie porównał je z całkowitym poziomem przypływów strumieni azotu i fosforu w wodzie w niemieckiej strefie Morza Bałtyckiego. Około 17% całkowitego poziomu przypływów strumieni azotu i 22% poziomu przypływów strumieni fosforu z zatoki przedostaje się do Bałtyku w strefie niemieckiej. Wyniki pokazały, że azot pochodził z wód podziemnych o wysokim poziomie składników odżywczych z powodu nawozów stosowanych w rolnictwie. Badacze proponują ograniczenie stosowania nawozów lub usuwanie składników odżywczych z wód podziemnych w celu zmniejszenia przypływów strumieni składników odżywczych wynikających z wypływu wód gruntowych w południowo-zachodnim Bałtyku.

Odkrycia projektu SGDBALTIC przyczynią się do zrozumienia interakcji między kontynentami a oceanami. Wyniki będą miały ważne implikacje dla zarządzania regionami przybrzeżnymi Europy zgodnie z celami polityki UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Morze Bałtyckie, zmiana podmorskiego wypływu wód gruntowych, SGDBALTIC, strumienie składników odżywczych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę