Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zalety oprogramowania open source

Analiza ekonomiki oprogramowania open source i jego potencjału zastąpienia oprogramowania zamkniętego może pomóc Europie we wprowadzaniu innowacji, a jednocześnie oferowaniu użytkownikom opłacalnych rozwiązań.
Zalety oprogramowania open source
Na rynku pełnym wielkich koncernów oferujących swoje kosztowne produkty oprogramowanie open source (OSS) zyskuje coraz większą popularność. Korzystanie z takiego oprogramowania podlega warunkom konkretnych licencji, np. GPL (General Public License) lub EUPL (European Union Public License), toteż konieczne są dokładne analizy ekonomiczne, które pozwolą promować innowacje i rozwój. Za cel finansowanego ze środków UE projektu ECONOPENSOURCE (Economics of open source) przyjęto zbadanie ekonomiki innowacji w tworzeniu oprogramowania open source.

Uczestnicy projektu zaproponowali nową metodę badania innowacji w świecie open source, przyglądając się między innymi działaniom innowatorów i ich decyzjom o wyborze licencji (lub rezygnacji z niej). Analizowano też korzyści społeczne wynikające ze stosowania modelu open source w porównaniu z modelem inwestycji prywatnych, uwzględniając ich wzajemne atuty konkurencyjne. Rozważano też inne kwestie, między innymi czy produkcja open source mogłaby zastąpić produkcję w modelu zamkniętym i czy należy ją wspierać poprzez dopłaty.

Na podstawie szczegółowej analizy dynamiki konkurencji między dwiema firmami, jedną stosującą model zamknięty, a drugą model open source, zaproponowano rozwiązanie dynamicznego modelu konkurencji duopolistycznej. Ustalono, czy produkcja open source mogłaby w dłuższej perspektywie pokonać model zamknięty, i sformułowano warunki niezbędne dla zaistnienia takiej sytuacji.

Jednym z istotnych wyników w tym obszarze jest stwierdzenie, że nie da się wskazać tylko jednej rekomendacji politycznej lub odpowiedzi dotyczącej produkcji open source. W niektórych przypadkach model ten może zwiększać dobrobyt obywateli, podczas gdy w innych kontekstach jest mniej korzystny.

W dziedzinie uwarunkowań prawnych w skali europejskiej UE sformułowała w minionej dekadzie szereg strategii dotyczących oprogramowania OSS, między innymi zatwierdzając w 2009 r. licencję EUPL. Jest to ważne osiągnięcie z punktu widzenia rozwoju integracji technologii w Europie i promowania innowacji w oprogramowaniu OSS. Wyniki projektu dostarczą danych merytorycznych dla debaty na temat oprogramowania open source, jednocześnie promując opłacalność tworzenia i używania oprogramowania oraz wspomagając badania, rozwój i innowacje w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Oprogramowanie open source, OSS, GPL, EUPL, ECONOPENSOURCE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę