Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HTDDSFMT — Wynik w skrócie

Project ID: 293565
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Austria

Małe molekuły w leczeniu oponiaka

Wysokoprzepustowe, interdyscyplinarne metody dostarczają nowoczesnych metod badania chorób i znajdowania nowych terapii. Poprzez badania przesiewowe małych molekuł, europejscy naukowcy odkryli obiecujące związki do walki z oponiakiem.
Małe molekuły w leczeniu oponiaka
Oponiak to guz wewnątrzczaszkowy, który tworzy się na oponach mózgowych, czyli błonach okrywających mózg. Występuje często i w większości przypadków jest łagodny. Leczenie obejmuje resekcję chirurgiczną, lecz gdy całkowite usunięcie jest niewykonalne, w przeciągu paru lat następuje nawrót choroby. Wyraźnie obrazuje to potrzebę medycznych interwencji w walce z oponiakiem.

Zakres finansowanego przez UE projektu HTDDSFMT (High throughput drug discovery studies for meningioma therapeutics) objął identyfikację molekuł, które mogłyby być użyte w ramach nowatorskich strategii leczenia oponiaka. W tym kontekście naukowcy przeprowadzili wysokoprzepustowe badania przesiewowe 4000 leków zatwierdzonych przez FDA. Głównym kryterium było przekraczanie przez związki bioaktywne bariery krew-mózg i wnikanie do mózgu.

Naukowcy zidentyfikowali cztery takie związki i określili ich skuteczne dawki inhibicyjne na różnych linach komórkowych. Bazując na tych danych, wybrali dwa związki wiodące, skuteczne w niskich stężeniach, i przystąpili do testowania ich na ksenograftowym modelu oponiaka u myszy. Wgląd mechanistyczny w funkcjonowanie związku SM1 wykazał, że wywierane przez niego działanie przeciwnowotworowe polega na inhibicji sygnalizacji Wnt/β-katenina i nasileniu sygnałów proapoptotycznych.

Reasumując, dowody wygenerowane w projekcie HTDDSFMT przetarły szlaki w kierunku stworzenia nowatorskich terapii oponiaka. Istnieje potrzeba dalszych badań zidentyfikowanych związków, aby określić ich kliniczne korzyści u ludzi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Małe molekuły, oponiak, terapia, bariera krew-mózg, sygnalizacja Wnt
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę