Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Środki powstrzymujące tworzenie się fibryli w chorobie Alzheimera

Nieprawidłowe zgrupowania fibryli białkowych (ang. fine fibres) są nazywane strukturami amyloidowymi. W odróżnieniu od innych białek fibrylarnych nie pełnią one użytecznych funkcji: są związane ze schorzeniami takimi jak choroba Alzheimera i cukrzyca typu 2.
Środki powstrzymujące tworzenie się fibryli w chorobie Alzheimera
Niedawne badania wskazały na 3-galusan (-)-epigallokatechiny (EGCG), który przez przypadek jest składnikiem zielonej herbaty, jako prawdopodobny lek hamujący formowanie fibryli lub nawet promujący ich rozpad.

Ocena odpowiedniości EGCG do farmakoterapii wymaga szeroko zakrojonych badań. W związku z tym członkowie finansowanej przez UE inicjatywy przebadali oddziaływania EGCG-amyloid insulinowy. Uczestnicy projektu EGCG+INSULIN= (Towards construction of a comprehensive map of amyloid-ligand interactions: (-)-epigallocatechin 3-gallate and insulin amyloid) stworzyli Grupę Badań Amyloidowych na Wydziale Biotermodynamiki i Projektowania Leków Instytutu Biotechnologii w Wilnie, na Litwie, i pomogli w jej finansowaniu.

Badanie EGCG+INSULIN= jest całkowicie nową dla instytutu tematyką, która obejmuje porównawcze badania biofizyczne nad formowaniem fibryli amyloidopodobnych i związkami potencjalnie temu przeciwdziałającymi.

Badacze w szczególności skupili się na elongacji amyloidopodobnej fibryli insulinowej i jej oddziaływaniu z EGCG. Dane pokazały, że proces ten może mieć podobne właściwości do reakcji enzymatycznej i może być opisany równaniem kinetycznym Michaelisa-Menten. Co ciekawe i sprzeczne ze wszystkimi innymi opublikowanymi wynikami z tej tematyki, EGCG nie hamuje formowania fibryli amyloidowej.

Uczestnicy zespołu projektu rozszerzyli następnie swe badania na inne białka amyloidogenne i potencjalne inhibitory drobnocząsteczkowe. Przebadano 265 związków pod kątem inhibicji formowania amyloidopodobnych fibryli insuliny, amyloidu beta (Abeta), białek alfa-synukleinowych i mysich prionów (MoPrP). Odkryto, że pięć z nich stanowi silne inhibitory formowania fibryli insulinowych, cztery hamują fibrylację białek alfa-synukleinowych a jeden spowalnia odkładanie MoPrP.

Badania dotyczące oddziaływań między EGCG a amyloidem insulinowym będą punktem wyjścia do przyszłych badań nad wpływem EGCG na rozwój cukrzycy typu 2 oraz schorzeń neurodegeneracyjnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tworzenie fibryl, choroba Alzheimera, amyloid, cukrzyca typu 2, EGCG
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę