Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ONCOGENEREGULATION — Wynik w skrócie

Project ID: 293829
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Turcja

Nowe cele molekularne w leczeniu czerniaka

Zaawansowane, śmiertelne postaci czerniaka są oporne na obecnie stosowane terapie. Lepsze wyjaśnienie obwodów regulacyjnych rozwoju czerniaka pomoże w identyfikacji nowych celów terapeutycznych.
Nowe cele molekularne w leczeniu czerniaka
Interferonowy czynnik regulatorowy 4 (IRF4) jest regulatorem transkrypcji o decydującej roli w rozwoju i funkcji limfocytów. Uzyskano niedawno dowody na jego zasadniczą rolę w chłoniaku i szpiczaku mnogim.

W wielu badaniach stwierdzono też związek wysokiego poziomu ekspresji IRF4 z pewnymi formami nowotworów skóry typu czerniaka. Ponadto polimorfizmy IRF4 wydają się nasilać pigmentację, zwiększając liczbę znamion i ryzyko czerniaka. Dokładne mechanizmy molekularne roli IRF4 w biologii czerniaka i melanocytów nie są jednak znane. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu ONCOGENEREGULATION (Dissecting the genome-wide action of interferon regulatory factor 4 (IRF4) in melanoma) postanowili zbadać rolę IRF4 w komórkach czerniaka przy użyciu metod komórkowych, molekularnych i całogenomowych.

W pierwszym okresie projektu naukowcy przetestowali znaczenie IRF4 dla przeżycia i proliferacji komórek czerniaka, korzystając z technologii interferencji RNA. Wyniki dowiodły, że IRF4 w istocie jest kluczowym czynnikiem dla komórek czerniaka.

Podczas ostatniej fazy projektu, przy użyciu całogenomowego profilowania ekspresji genetycznej badacze scharakteryzowali geny i szlaki kontrolowane przez IRF4 w komórkach czerniaka. Badanie to dostarczyło nowych tropów, a podzestawy odkrytych genów potwierdzono w odpowiednich testach genetycznych.

Wyniki projektu ONCOGENEREGULATION dostarczyły dowodów na to, że IRF4 jest niezwykle ważnym regulatorem postępów czerniaka na poziomie komórkowym. Badanie to zwiększyło naszą wiedzę na temat biologii czerniaka i może prowadzić do skuteczniejszych i lepiej nakierowanych terapii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Czerniak, cele terapeutyczne, interferonowy czynnik regulacyjny typu 4
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę