Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GRO — Wynik w skrócie

Project ID: 621403
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Europejska doskonałość w dziedzinie badań i innowacji w zakresie technologii gier

Technologia gier, mająca szerokie zastosowanie społeczno-gospodarcze, może przynieść ogromne korzyści ogółowi społeczeństwa. Europejska inicjatywa pomaga pobudzić badania w dziedzinie technologii gier cyfrowych.
Europejska doskonałość w dziedzinie badań i innowacji w zakresie technologii gier
W ostatnich latach odnotowano potężny skok na rynku gier cyfrowych. Promowanie doskonałości badawczej w technologii gier cyfrowych może pobudzić rozwój europejskich gospodarek regionalnych.

W tym kontekście powstał finansowany przez UE projekt GRO (Games research opportunities and research excellence in Cornwall and the EU), którego celem było rozwijanie potencjału badawczego i innowacyjnego w dziedzinie gier cyfrowych na Uniwersytecie w Falmouth mieszczącym się w regionie Kornwalii (Zjednoczone Królestwo) o mniej korzystnej sytuacji gospodarczej.

W pierwszym półroczu, spośród dziewięciorga kandydatów, wytypowano na stanowisko Przewodniczącego Wydziału Technologii Gier Cyfrowych w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) wiodącego badacza kreatywności komputerowej i cieszącego się międzynarodową sławą profesora. Przewodniczący w EPB odpowiada za kierowanie wydziałem badaczy specjalizujących się w technologii gier. Obecnie trwa rekrutacja sześciu naukowców. Przewodniczący ma także za zadanie wdrożenie strategicznego podejścia do rozwoju gospodarczego poprzez kierunkowe wsparcie badań i innowacji. Obejmuje to pomoc w definiowaniu i wdrażaniu tzw. inteligentnych strategii specjalizacji na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Celem zespołu badawczego jest zbadanie potencjału w zakresie kreatywności komputerowej w celu udoskonalenia projektowania gier wideo i vice versa. Prace będą obejmowały komercjalizację oprogramowania badawczego i odważne rozległe badania nowych technologii oraz ich zastosowania względem gier.

Powstają także partnerstwa strategiczne z przedstawicielami branży gier i branż powiązanych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wciąż trwające prace w ramach projektu GRO przyczyniają się do budowy zrównoważonego sektora gier w Kornwalii. Zwiększający się potencjał badawczy w dziedzinie gier cyfrowych na Uniwersytecie w Falmouth posłuży za katalizator innowacji i rozwoju regionalnego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania i innowacje, gry cyfrowe, technologia gier, Kornwalia, europejska przestrzeń badawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę