Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ERADIATE — Wynik w skrócie

Project ID: 621386
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Słowacja

Żylina na Słowacji staje się centrum innowacji w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych

Dzięki zaawansowanej akademickiej wiedzy specjalistycznej Uniwersytet Żyliński (UNIZA) na Słowacji stanie się regionalnym liderem w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
Żylina na Słowacji staje się centrum innowacji w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych
Żylina, jedno z największych miast Słowacji, jest ważnym ośrodkiem przemysłowym w regionie graniczącym z Czechami i Polską. Szanowana instytucja akademicka w tym mieście, UNIZA, zademonstrowała swoją wiodącą pozycję w sektorze transportowym, a także w dziedzinie nauki i badań. W ramach finansowanego przez UE projektu ERADIATE (Enhancing research and innovation dimension of the University of Zilina in intelligent transport systems) wspierany jest potencjał badawczy UNIZA w dziedzinie ITS.

Aby zrealizować swoje założenia, projekt zwiększa zasoby ludzkie i usprawnia wykorzystanie infrastruktury badawczej, a także podejmuje działania, które umocnią konkurencyjność Uniwersytetu w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Projekt ERADIATE nadzoruje także przekształcanie Uniwersytetu w specjalistyczne centrum badań i innowacji poprzez zwiększaniem synergii między funduszami spójności a dofinansowaniem badań. Przedmiotem zainteresowania są kwestie transportu, a także odpowiadanie na wyzwania środowiskowe poprzez ITS.

W kontekście zasobów ludzkich, projekt nadzorował selekcję i staż doświadczonego badacza i menedżera, którego rolą było prowadzenie zespołu badaczy w UNIZA. Ta sama osoba została również zatrudniona na stanowisku Przewodniczącego EPB. Wpisuje się to w cel projektu dotyczący zapewnienia liczby wykwalifikowanych badaczy i tworzenia konkurencyjnego środowiska pracy, a jednocześnie zwiększania finansowania i przyczyniania się do powstawania nowych miejsc pracy i wzrostu.

Ostatecznie oczekuje się, że działania te zwiększą świadomość na temat inicjatyw badawczych w dziedzinie ITS na UNIZA w ramach EPB, a także pomogą uczelni stać się liderem badań i innowacji w dziedzinie ITS w Europie Środkowej. Przyczyni się to nie tylko do tworzenia lepszych rozwiązań w dziedzinie transportu, ale także do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w całym regionie Żyliny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Transport, inteligentne systemy transportowe, badania i innowacje, europejska przestrzeń badawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę