Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mniej oszustw i większa sprzedaż dla pobudzenia handlu elektronicznego

Dwa nowe narzędzia programowe pomogą małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) zmniejszyć częstotliwość oszustw internetowych podczas zakupów online oraz zwiększyć sprzedaż poprzez pogłębienie wiedzy o konkurencji.
Mniej oszustw i większa sprzedaż dla pobudzenia handlu elektronicznego
Sprzedaż internetowa kwitnie, jednak sklepy internetowe należące do MŚP z trudem konkurują z tradycyjnymi kanałami sprzedaży dużych przedsiębiorstw, które często cieszą się większą popularnością. Małe sklepy często zmagają się również z oszustwami internetowymi, zwłaszcza w kontekście płatności kartą kredytową.

Aby temu zaradzić, zainicjowano wspierany ze środków UE projekt SME E-COMPASS (E-commerce proficient analytics in security and sales for SMEs), w ramach którego powstały dwie aplikacje działające w czasie rzeczywistym, które zwiększają bezpieczeństwo w sieci i pobudzają sprzedaż internetową.

Jedno z tych rozwiązań, nazwane systemem zwalczania oszustw internetowych w czasie rzeczywistym dla MŚP, identyfikuje wzorce nieuczciwych działań, gromadząc informacje na podstawie rzeczywistych transakcji udostępnianych przez internetowe handlowe MŚP. System ten usprawnia automatyczne wykrywanie oszustw, umożliwiając MŚP łatwą interpretację oceny ostatecznego ryzyka każdego zamówienia. Obejmuje on także dynamiczne ramy wykrywania oszustw, które dopasowują się do nowych nieuczciwych działań w czasie rzeczywistym.

Druga aplikacja, usługa eksploracji danych online dla MŚP, pomaga małym sklepom internetowym zamieniać większą liczbę odwiedzających w kupujących, poprzez lepsze zrozumienie oczekiwań i pobudek konsumentów. Aplikacja monitoruje ceny i trendy konkurencji, analizując dane uzyskiwane zarówno od klientów, jak i samych konkurentów, i podejmuje właściwe kroki, by zwiększyć sprzedaż.

Chcąc zrealizować założenia projektu, zespół przyjrzał się trendom w cyberprzestępczości, najnowocześniejszym narzędziom do wykrywania oszustw i praktykom w dziedzinie handlu elektronicznego. Zidentyfikował potrzeby MŚP poprzez kwestionariusze i grupy fokusowe, opracowując następnie rozwiązania programowe i dokonując ich walidacji. Kolejnym krokiem było zwiększenie świadomości wśród zainteresowanych stron na temat nowych technologii oraz wykorzystanie ich siły, a także zdefiniowanie strategii eksploatacyjnej.

Ogólnym rezultatem jest usługa wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym, przeznaczona dla internetowych MŚP i dostępna w formacie "oprogramowanie jako usługa". Platforma pozwala sklepom ulepszyć strategie wykrywania, szczególnie w odniesieniu do oceny zamówień. Usługa poprawia efektywność kosztową procesu wykrywania oszustw i pozwala na określenie wzorców dotyczących oszustw skierowanych przeciwko internetowym MŚP.

Połączenie mechanizmów transakcji internetowych z usługami zwalczania oszustw internetowych w czasie rzeczywistym zwiększy opłacalność ogólnego procesu wykrywania oszustw dla MŚP. Jednocześnie usługa eksploracji danych online przyniesie korzyści małym i średnim sklepom internetowym, dostarczając im nowe informacje pomagające zwiększyć sprzedaż. Oba narzędzie programowe przyczynią się do poprawy konkurencyjności MŚP.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Handel elektroniczny, MŚP, sprzedaż internetowa, sklepy internetowe, SME E-COMPASS, wykrywanie oszustw
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę