Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaawansowane technologicznie spawanie i malowanie natryskowe pomaga w rozwoju przemysłu

Nowe informacje na temat sposobu wykonywania ręcznego spawania i malowania natryskowego przyczynią się do usprawnienia automatyzacji tych ważnych czynności w różnych gałęziach przemysłu.
Zaawansowane technologicznie spawanie i malowanie natryskowe pomaga w rozwoju przemysłu
Spawanie jest ważną techniką dla wielu branż, od przemysłu lotniczego po medyczny, a jej automatyzacja pomogłaby istotnie poprawić konkurencyjność tych sektorów. W ramach projektu SKILLASSIST (Skill assistance with robot for manual welding), finansowanego ze środków UE, określono umiejętności związane ze spawaniem ręcznym, które przyczyniłyby się do takiej automatyzacji. Uczestnicy inicjatywy starali się wypełnić lukę między badaniami nad spawaniem wspomaganym przez roboty i spawaniem ręcznym.

Aby tego dokonać, zespół pracował nad budową dwóch systemów robotycznych: jednego wspomagającego spawanie ręczne i drugiego do szkolenia nowych spawaczy do pracy z robotami. Uczeni zmierzyli skuteczność spawaczy podczas używania robota, a także zbadali ręce dominujące i niedominujące podczas wykonywania różnych powiązanych czynności. Prace te miały na celu opracowanie schematu wsparcia robotycznego podczas spawania i malowania natryskowego, a także systemu szkolenia robotów do spawania ręcznego.

Uczonym udało się zgromadzić cenne informacje, które powinny pomóc w usprawnieniu automatyzacji. Na przykład, obserwacje dotyczące sposobu malowania natryskowego przez robotników mogą zostać wykorzystane do udoskonalenia technologii wspomagania robotycznego oraz jakości powłok malarskich. Udokumentowanie różnic w technice spawania profesjonalistów i nowicjuszy również dostarczyło wiadomości mogących umożliwić usprawnienie wsparcia ze strony robotów.

Do najważniejszych osiągnięć projektu należy zbudowanie interaktywnego systemu spawania/malowania, uwzględniającego zaburzenia siły pod kątem pomiaru impedancji podczas spawania lub malowania. Ponadto zespół opracował system wspomagania robotycznego z kompensacją impedancji, służący do spawania ręcznego i wykorzystujący wiedzę na temat cech impedancji rąk spawaczy zawodowych i początkujących. Opracowano także system szkoleniowy do spawania ręcznego, obejmujący hełm wykrywający odchylenia dotyczące jakości i powiadamiający pracowników.

Podsumowując, w ramach projektu analizowano, kiedy, gdzie i jak można wykorzystać roboty przy spawaniu i malowaniu natryskowym. Wykazano, że alarmy w czasie rzeczywistym poprawiają jakość spawania i pomagają w pracy świeżo upieczonym spawaczom. Rezultaty projektu przyczynią się do usprawnienia procesów, takich jak spawanie i malowanie natryskowe, wspomagając w ten sposób rozwój przemysłu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Spawanie, malowanie natryskowe, automatyzacja, spawanie ręczne, pomoc robota
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę