Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe systemy uzdatniania wody dla rolnictwa

Badacze opracowali bezpieczny system elektroniczny do ponownego użycia wody odpływowej i składników odżywczych w produkcji rolnej.
Nowe systemy uzdatniania wody dla rolnictwa
Woda odpływowa to niedostatecznie wykorzystywane źródło wody, które może dostarczać wodę bogatą w składniki odżywcze do zastosowania w rolnictwie. Europejska dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych zachęca do ponownego wykorzystywania wody odpływowej, gdziekolwiek to możliwe.

TREAT&USE (Safe and efficient treatment and reuse of wastewater in agricultural production schemes) to finansowany przez UE projekt, który zrzeszył naukowców i małych przedsiębiorców z UE pracujących wspólnie nad prototypem bioreaktora membranowego (MBR) do oczyszczania rolniczej wody odpływowej.

System MBR powstający w ramach projektu TREAT&USE ponownie wykorzystuje wodę odpływową i składniki odżywcze do celów rolnych. Jest to pojedynczy, kompaktowy system, który zapewnia bezpieczne i łatwe użycie przez rolników i zakłady oczyszczania ścieków w obszarach miejskich i wiejskich. System usuwa zanieczyszczenia chemiczne i patogeny, jednak zachowuje ważne roślinne składniki odżywcze dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego MBR. System analizuje ziemię uprawną pod kątem składników odżywczych i dostosowuje zawartość wody odpływowej pod względem stężeń azotu i fosforu niezbędnych w danym obszarze. W ten sposób zmniejszy się nie tylko zapotrzebowanie na naturalne zasoby wodne, ale i presja środowiskowa wywołana produkcją nawozów.

Prototyp systemu TREAT&USE został zbudowany i zoptymalizowany do użytku w Hiszpanii — kraju intensywnej produkcji rolnej, który jednocześnie zmaga się z niedoborem wody. Po rozpowszechnieniu rezultatów projektu, system TREAT&USE zostanie wprowadzony na rynek i udostępniony w innych krajach.

Wyniki projektu przyczynią się do rozwoju zrównoważonej gospodarki wodnej poprzez zwiększenie dostępności wody i składników odżywczych do użytku w rolnictwie. Pomoże także w redukcji skażenia wód i poprawie rozwoju obszarów wiejskich.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Uzdatnianie wody, rolnictwo, woda odpływowa, produkcja rolna, bioreaktor membranowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę