Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kontrolowanie źródeł promieniowania

Konsorcjum europejskich badaczy opracowało system zapobiegający katastrofom lub atakom z udziałem zasobów radioaktywnych i jądrowych.
Kontrolowanie źródeł promieniowania
Istnieje ryzyko związane z zaginionymi zasobami jądrowymi i radioaktywnymi, które wyprodukowano w byłym Związku Radzieckim przed jego rozpadem. Inne, bardziej powszechne zagrożenie radiacyjne związane jest z wykorzystaniem utraconego lub porzuconego wyposażenia zawierającego zasoby radioaktywne, jak materiały do radioterapii medycznej lub radiologii przemysłowej. Bezpieczeństwo tych zasobów wzbudza coraz większe obawy, a szczególnie prawdopodobieństwo wykorzystania ich jako urządzeń do dyspersji radioaktywnej czy "brudnych bomb".

Celem projektu REWARD (Real time wide area radiation surveillance system) jest znalezienie sposobu walki z zagrożeniami terroryzmem jądrowym, utraconymi zasobami radioaktywnymi, skażeniem radioaktywnym i katastrofami jądrowymi. Konsorcjum opracowało mobilny system do monitorowania promieniowania w czasie rzeczywistym na dużym obszarze w oparciu o integrację nowych zminiaturyzowanych czujników stanu stałego.

Użyto dwóch czujników: detektora kadmowo-cynkowo-tellurowego (CdZnTe) do wykrywania promieniowania gamma oraz detektora neutronów o wysokiej wydajności opartego na nowatorskich technologiach krzemowych. Detektory gamma i neutronowy zintegrowano do postaci urządzenia monitorującego zwanego znacznikiem. Zespół odczytu zawiera bezprzewodowy interfejs telekomunikacyjny, który wysyła dane w sposób zdalny do bazowej stacji monitorowania, jak i globalnego systemu pozycjonowania w celu obliczenia położenia znacznika.

Połączone informacje uzyskane z obu czujników ułatwiają identyfikację zasobów radioaktywnych i materiałów jądrowych, zwiększając dokładność identyfikacji i zmniejszając prawdopodobieństwo błędnej identyfikacji. Zespół opracował centralny system monitorowania i wspomagania decyzji, zdolny do przetwarzania danych ze znaczników i porównywania ich z historycznymi zapisami promieniowania, zwiększając w ten sposób potencjał detektora. Alarm jest uruchamiany, gdy zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy.

Projekt REWARD opracował nowe cenne narzędzie do identyfikacji trudnych do wykrycia zasobów radioaktywnych i materiałów jądrowych. Umocni to rolę Europy w obronie chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej. Projekt stanowi zatem instrument przyczyniający się do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa publicznego pod względem redukcji ofiar śmiertelnych i długofalowych problemów zdrowotnych związanych z wypadkach z udziałem materiałów radioaktywnych lub jądrowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Promieniowanie, radioaktywny, jądrowy, czujniki stanu stałego, promieniowanie gamma, detektor neutronów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę