Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Powstrzymać odpływ utalentowanych naukowców z Bałkanów Zachodnich

Promowanie strategicznego podejścia do innowacji i komercjalizacji badań, transferu wiedzy i zarządzania zasobami intelektualnymi pomaga w umacnianie kapitału ludzkiego.
Powstrzymać odpływ utalentowanych naukowców z Bałkanów Zachodnich
Od odzyskania niepodległości w 1991 r. była jugosłowiańska republika Macedonii (FYROM) dąży do liberalizacji gospodarki i modernizacji środowiska biznesowego. Nadal jednak nie najlepiej radzi sobie z przyciąganiem inwestycji zagranicznych.

Sytuację tę ma zmienić projekt CIPTT (Establishment of a center for intellectual property and technology transfer (CIPTT) in the Former Yugoslav Republic of Macedonia). Założone w jego ramach centrum tworzy nowe technologie, innowacyjne narzędzia i paradygmaty wiedzy. Działania prowadzone w ramach projektu mają charakter multidyscyplinarny i obejmują zagadnienia dotyczące między innymi prawa, badań naukowych, ekonomii, biznesu i edukacji.

Jak dotąd owocem projektu są cztery opublikowane książki, monografie, 14 opublikowanych artykułów oraz przeszło 20 prezentacji. Wśród najważniejszych osiągnięć można wymienić książkę, w której zastosowano innowacyjne empiryczne podejście przy przygotowywaniu zaleceń dotyczących polityk krajowych.

Praca ta może pomóc prawodawcom w tworzeniu środowiska bardziej sprzyjającego innowacji i przedsiębiorczości. Zalecenia dotyczące interwencji legislacyjnych mogą przydać się przy promowaniu praw własności intelektualnej, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększaniu inwestycji w działania badawczo-rozwojowe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przekazywanie wiedzy, zarządzanie zasobami intelektualnymi, inwestycje zagraniczne, własność intelektualna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę