Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GISC — Wynik w skrócie

Project ID: 249327
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Dania

Program Copernicus in situ

Unijne konsorcjum zaproponowało innowacyjne ramy na rzecz zrównoważonego otwartego dostępu do danych in situ, których będą potrzebowały usługi Copernicus w przyszłej fazie operacyjnej.
Program Copernicus in situ
Copernicus to europejski program obserwacji Ziemi, mający zapewniać kluczowe usługi w tym zakresie. Jego zastosowania obejmują ochronę środowiska, zarządzanie gruntami i zasobami wodnymi, opiekę zdrowotną, transport, zapobieganie zmianie klimatu, zrównoważony rozwój, obronę cywilną i turystykę.

Prace nad częścią kosmiczną programu Copernicus zostały zakończone, a jej zarządzaniem zajmuje się Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Problemem jest jednak część naziemna programu Copernicus, oparta na infrastrukturze obserwacyjnej, która podlega i jest obsługiwana przez wielu różnych interesariuszy krajowych i europejskich.

Niektórzy z nich współpracują ze sobą w ramach sieci europejskich i międzynarodowych. Konsorcjum projektu GISC (GMES in-situ coordination), finansowanego ze środków UE, prowadziło działania obejmujące różnych dostawców danych, aby zapewnić niedrogi i stabilny otwarty dostęp do danych in situ programu Copernicus.

Głównym celem inicjatywy było opracowanie metod umożliwiających sieciom dostarczanie wymaganych danych in situ na potrzeby usług Copernicus. Przeanalizowano podejście pozwalające na połączenie zbiorów danych w stabilne ramy, a także przetestowano architekturę operacyjną tych ram.

Wcześniej jednak określono i sklasyfikowano potrzeby różnych usług w zakresie monitorowania lądów, mórz, środowiska i atmosfery, a także zarządzania kryzysowego. Obszerny katalog potrzeb dotyczących danych in situ jest efektem konsultacji z interesariuszami istniejących usług podstawowych programu Copernicus.

Ustalenia te stały się punktem wyjścia dla dalszych analiz wymagań dotyczących danych in situ. Uczestnicy projektu GISC pracowali nad zidentyfikowaniem brakujących i powielających się danych, a także kluczowych ograniczeń, które trzeba wyeliminować, aby uzyskać w pełni sprawny system. Przygotowany raport umożliwił oszacowanie kosztów związanych z dostarczaniem danych in situ od roku 2014.

W ramach projektu GISC rozwijano też współpracę, aby umożliwić szybki i stabilny dostęp do wszystkich istotnych danych in situ. Zawarto porozumienia o partnerstwie z EuroGeoSurvey, EuroGeographics, EuroGOOS i innymi europejskimi organizacjami, by mogły one trwale zaangażować się w pracę nad programem.

Ukończono politykę Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dotyczącą otwartych danych, dzięki której wszystkie dane in situ będą przetwarzane w sposób spójny i przejrzysty. Po zakończeniu projektu GISC, EEA chce kontynuować promowanie wymiany danych in situ dotyczących usług programu Copernicus, kiedy ten zacznie już w pełni funkcjonować.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Copernicus, otwarty dostęp, dane zgromadzone in situ, usługa zarządzania kryzysowego, porozumienie o partnerstwie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę