Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rola kreatywności w innowacjach technologicznych

Kreatywność i innowacje technologiczne są niezbędne, by móc konkurować na globalnych rynkach. W ramach unijnej inicjatywy powstaje interdyscyplinarna sieć badawcza, mająca zajmować się analizą kreatywnego projektowania w różnych dziedzinach.
Rola kreatywności w innowacjach technologicznych
Znaczenie kreatywności i projektowania dla innowacyjności jest powszechnie dostrzegane. Trzeba je jednak rozważyć w szerszych ramach koncepcyjnych, aby dokładniej poznać praktyki projektowania skutkujące powstawaniem innowacji technologicznych.

W tym kontekście w ramach inicjatywy DESIRE (Creative design for innovation in science and technology), finansowanej ze środków UE, utworzono interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem było poznanie kreatywnych metod projektowania i rozwiązywania problemów technologicznych, a następnie modelowanie kreatywnych procesów i opracowanie lepszych narzędzi pomagających w szkoleniu naukowców z zakresu kreatywnego projektowania i kreatywności.

W ramach czteroletniego projektu przeszkolono 13 badaczy specjalizujących się w interakcjach człowiek-komputer, psychologii, sztukach pięknych oraz wzornictwie. Niektórzy uczeni badali procesy kreatywne na poziome indywidualnym, na przykład tworzenie poezji, modelowanie projektów przemysłowych czy opracowywanie języków projektowania oprogramowania. Inne badania były poświęcone kreatywności grup i polegały na przykład na opracowaniu modelu metaprojektowego dla multidyscyplinarnych zespołów projektowych czy też nowych paradygmatów umożliwiających badanie kreatywności w skali makro.

Inni badacze opracowali z kolei metody i narzędzia wspierające procesy kreatywnego projektowania, między innymi prototypowych urządzeń noszonych na ciele użytkownika, a także zbioru nieruchomych i animowanych analogii wizualnych pomagających w rozwiązywaniu problemów analitycznych.

Inne przykłady to nowe metody wzornictwa wykorzystujące projektowanie improwizacyjne i cielesne, platformowa projektowa dla użytkowników końcowych, a także prototypowe multimodalne narzędzie wykorzystujące techniki dramaturgiczne z dziedziny filmu i sztuk sekwencyjnych. Wszystkie one dają zespołom projektowym możliwości opartego na doświadczeniu projektowania interaktywnych produktów.

Inicjatywa DESIRE otrzymała dwie nagrody za najlepszy artykuł naukowy (IADIS 2010, DESIRE 2011), jedną nominację w tej samej kategorii (DESIRE 2011), jedną nagrodę za najlepszy projekt (Norweska Nagroda za Doskonałość w dziedzinie Projektowania) oraz nagrodę Design Studies Award 2009, przyznawaną corocznie przez organizacje Design Research Society oraz Elsevier Science. W ramach inicjatywy powstało ponad 100 rezultatów badawczych, w tym przeszło 20 artykułów opublikowanych w czasopismach oraz ponad 50 artykułów konferencyjnych.

Ich opracowanie było możliwe dzięki cieszącemu się międzynarodowym uznaniem programowi badawczemu, obejmującemu 5 wydarzeń, w tym dwie szkoły letnie zorganizowane we Włoszech i Portugalii, dwie konferencje (w Danii w 2010 r. i Holandii w 2011 r.) i wydarzenie promocyjne, które odbyło się w Zjednoczonym Królestwie.

Aby zmaksymalizować oddziaływanie inicjatywy, materiały z dwóch konferencji DESIRE zostały zarchiwizowane w ACM DL. Wśród działań informacyjnych można wymienić założenie witryny internetowej, specjalnej listy mailingowej oraz specjalnej strony w popularnym serwisie społecznościowym i strony wiki przeznaczonej dla sieci badawczej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kreatywność, innowacje technologiczne, kreatywność technologiczna, kreatywne projektowanie, nauka i technologia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę