Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TRANSCEND — Wynik w skrócie

Project ID: 264448
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwajcaria

Ekologiczny cement

Prace sieci badaczy ze środowisk akademickich i przemysłowych pozwoliły stworzyć modele przenoszenia wody w betonie, dzięki którym producenci cementu będą mogli tworzyć trwałe i ekologiczne mieszanki.
Ekologiczny cement
Cement jest powszechnie używanym spoiwem w materiałach budowlanych, przede wszystkim w betonie, przez co znajduje zastosowanie w najróżniejszych konstrukcjach, od domów po mosty i drogi. Proces produkcji cementu powoduje uwalnianie do atmosfery dwutlenku węgla i różnego rodzaju zanieczyszczeń, przez co może stanowić zagrożenie dla środowiska.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu TRANSCEND (Understanding transport for concrete which is eco friendly innovative and durable) przyjęto przeszkolenie młodych badaczy w zakresie chemii i technologii cementu, aby w przyszłości mogli oni opracowywać nowe, ekologiczne materiały cementowe.

Aby cement był trwały, musi skutecznie znosić różnorodne warunki otoczenia, od zanurzenia w wodzie po palące promienie pustynnego słońca. Zjawiskiem najbardziej szkodliwym i odpowiedzialnym za większość procesów niszczenia betonu jest przepływ wody przez pęknięcia w elementach betonowych.

Zrozumienie zjawisk przenoszenia wody w mieszankach cementowych i betonowych pozwoli naukowcom projektować testy do przewidywania procesów erozji betonu. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzenie nowych, bardziej ekologicznych cementów do oferty dostępnych materiałów budowlanych.

Prace projektu TRANSCEND połączyły 12 uniwersytetów, cztery instytuty badawcze i siedmiu partnerów przemysłowych, aby lepiej poznać zjawiska przenoszenia wody poprzez wykorzystanie modelowania komputerowego i doświadczeń laboratoryjnych.

Młodzi badacze opracowali modele do obliczania typowych parametrów betonu. Stworzono między innymi modele numeryczne linii zwilżania i schnięcia w wodnych mieszankach cementowych. Inni badacze zajęli się doświadczeniami laboratoryjnymi w celu scharakteryzowania innych własności, w tym porowatości i podatności na pękanie w różnych temperaturach i wilgotnościach względnych.

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniami, partnerzy projektu wyjątkowo precyzyjnie scharakteryzowali strukturę i skład chemiczny cementu. Wykorzystano w tym celu metodę magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), która umożliwia rozróżnianie składu związków na poziomie atomowym.

Wyniki analiz NMR posłużyły do stworzenia nowych modeli oceny parametrów cementu, na przykład przepuszczalności, i charakteryzowania nowych materiałów o znaczeniu przemysłowym.

Prace prowadzone w ramach projektu TRANSCEND pozwoliły uzyskać pełniejszy obraz zjawisk przenoszenia wody w cemencie, otwierając tym samym drogę do tworzenia trwałych i ekologicznych mieszanek cementowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ekologiczny, cement, przenoszenie wody, beton, materiały budowlane, niszczenie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę