Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IGIT — Wynik w skrócie

Project ID: 247608
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Węgry

Wymiana danych środowiskowych poprzez GEOSS

Dane geoprzestrzenne gromadzone są przy pomocy boi umieszczonych w oceanach, a także lądowych stacji środowiskowych i satelitów znajdujących się na orbicie ziemskiej. Naukowcy starali się wspólnym wysiłkiem ułatwić korzystanie z ogromnych ilości tych danych.
Wymiana danych środowiskowych poprzez GEOSS
Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu IGIT (Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards the GEOSS) dostrzegli, że informacje o środowisku powinny być przekazywane decydentom i ogółowi społeczeństwa. Jest to jednak trudne zadanie, wymagające zastosowania ogólnych ram.

Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS) powinien przynieść istotne korzyści w tym zakresie dzięki mechanizmom integracji danych oraz dostępowi do usług, które można łączyć ze sobą. Projekt IGIT walnie przyczynił się do realizacji założeń GEOSS. Jego uczestnicy wspólnie kierowali się wizją, zgodnie z którą badania środowiskowe mogą skorzystać na poprawie dostępu do informacji geoprzestrzennych.

Program wymiany badawczej połączył ośrodki z Chin i Europy z zamiarem pracy nad prototypowymi systemami zbierania i analizy danych. Osiem renomowanych instytucji różnych specjalizacji pracowało nad akwizycją informacji oraz zarządzaniem różnorodnymi zbiorami danych geoprzestrzennych.

Partnerzy projektu IGIT opracowywali łańcuchy procedur i, umożliwiających przetwarzanie obrazów optycznych, hiperspektralnych i lotniczych, map topograficznych i danych pochodzących z teledetekcji. Aby przekształcić te dane w zrozumiałą wiedzę, konieczna jest jednak płynna integracja informacji geoprzestrzennych pochodzących z różnych źródeł.

Ponadto, do spojrzenia na Ziemię jako system, potrzebna jest taka konceptualizacja informacji geoprzestrzennych, która umożliwi ich łączenie ze sobą. Ten efekt synergii — integracji różnorodnych danych geoprzestrzennych i rozwijania badań w oparciu o inne analizy — stał się możliwy dzięki projektowi IGIT.

W ciągu czterech lat realizacji inicjatywy IGIT zorganizowano szereg warsztatów poświęconych wymianie informacji i rezultatów badawczych. Wyniki badań publikowano w czasopismach naukowych, a elementy prototypowego systemu integracji danych zaprezentowano na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez konsorcjum w 2015 r.

Na sprawniejszym dostępie i większych możliwościach wykorzystania danych i usług geoprzestrzennych mogą skorzystać nie tylko naukowcy, ale również organy administracji państwowej i organizacje pożytku publicznego. Doświadczenia zgromadzone w projekcie IGIT wskazują jednak, że konieczne będzie jeszcze pokonanie wielu problemów w zakresie dostarczania informacji na temat zasobów naturalnych i środowiska.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

GEOSS, dane geoprzestrzenne, decydenci, obrazy hiperspektralne, zasoby naturalne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę