Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

MikroRNA w leczeniu niewydolności serca

Niewydolność serca jest wiodącą przyczyną chorobowości sercowo-naczyniowej i śmiertelności na całym świecie. Wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowego działania serca pomoże w projektowaniu nowatorskich terapii.
MikroRNA w leczeniu niewydolności serca
Przekaźnictwo endokannabinoidowe w układzie nerwowym jest odpowiedzialne za różne procesy fizjologiczne, a w tym apetyt, odczuwanie bólu, nastrój i pamięć. Jego nazwa wywodzi się od roli, jaką pełni w psychoaktywnym wpływie konopi (ang. cannabis).

Deregulacja przekaźnictwa endokannabinoidowego jest związana z różnymi chorobami, w tym z niewydolnością serca. Uszkodzenie tkanek indukuje zwiększenie poziomu endokannabinoidów, co z kolei powoduje apoptozę, czyli śmierć komórek. Inhibicja kannabinoidowego receptora CB1 przejawia właściwości ochronne względem serca.

MikroRNA są nadrzędnymi regulatorami na poziomie translacyjnym. Niewykluczone, że zmiany poziomu molekuł bioaktywnych, takich jak endokannabinoidy, w niewydolności serca, są związane ze specyficznymi mikroRNA. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu ENSIG-MIRNA (Endocannabinoid signaling in heart failure: functional relevance of microRNAs) postanowili zbadać, jak uraz tkanek i aktywacja przekaźnictwa endokannabinoidowego zmienia profil ekspresji mikroRNA w sercu i powoduje jego niewydolność.

Głównym celem uczestników projektu ENSIG-MIRNA było zidentyfikowanie mikroRNA o potencjalnym działaniu terapeutycznym przy remodelowaniu serca po wystąpieniu jego niewydolności. Badacze przeprowadzili analizę mikroRNA na fibroblastach z próbek zwłóknienia śródmiąższowego mięśnia sercowego i ocenili ich patogenną rolę w przewlekłym remodelowaniu serca.

Obecnie inhibitory mikroRNA stają się coraz ważniejszymi środkami do leczenia chorób wątroby. Możliwe, że wrażliwe na endokannabinoidy miRNA znajdą zastosowanie w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

MikroRNA, niewydolność serca, przekaźnictwo endokannabinoidowe, fibroblasty, remodelowanie serca
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę