Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pełniejsza wiedza na temat rozprzestrzeniania się zachowań pomaga poprawić instytucje i rynki

Poznanie rozprzestrzeniających się zachowań instytucji oraz ich wpływu na rynki finansowe może pomóc w tworzeniu lepszych polityk i mechanizmów budowy zdrowszej gospodarki.
Pełniejsza wiedza na temat rozprzestrzeniania się zachowań pomaga poprawić instytucje i rynki
Na współczesnych niestabilnych rynkach finansowych zrozumienie wpływu zachowania jednego aktora ekonomicznego na innego (rozprzestrzeniania się zachowań) ma kluczowe znaczenie dla poznania skomplikowanych zjawisk ekonomicznych, takich jak zagadka premii za ryzyko. Jest to tym ważniejsze, że ekonomiści często analizują instytucje w odosobnieniu, nie zwracając uwagi na istotne rozprzestrzenianie się zachowań, wpływające na rynki finansowe. W ramach projektu BSDIM (Behavioural spillovers and the design of institutions and markets), finansowanego ze środków UE, międzynarodowy zespół naukowców badał, w jaki sposób dochodzi do rozprzestrzeniania się zachowań oraz jak wiedza na temat tego zjawiska może pomóc w tworzeniu rynków i instytucji.

W tym celu uczeni starali się przygotować ramy teoretyczne, pokazujące możliwości wykorzystania rozprzestrzeniania się zachowań w projektowaniu instytucji i rynków. Badano rozprzestrzenianie się na konkretnych rynkach i instytucjach, skupiając się na zachowaniach związanych z podejmowaniem ryzyka na rynkach finansowych oraz dostarczaniu dóbr publicznych. Badacze dążyli także do wyjaśnienia, w jaki sposób rynki finansowe i mechanizmy dostarczania dóbr publicznych mogłyby zostać udoskonalone pod kątem uwzględniania zidentyfikowanych przypadków rozprzestrzeniania się zachowań.

Prace objęły analizę podejmowania decyzji w warunkach niepewności oraz analizę wpływu różnych systemów informacyjnych na preferencje dotyczące ryzyka. Zespół znalazł dowody na to, że życie w otoczeniu cechującym się dużym stopniem niepewności wpływa na preferencje dotyczące ryzyka podczas podejmowania decyzji w przyszłości, nawet jeżeli takie decyzje cechują się znacząco mniejszym stopniem niepewności.

Uczestnikom projektu BSDIM udało się opracować ramy teoretyczne, a wyniki prac rozpowszechniano za pośrednictwem czasopism i publikacji naukowych. Z ustaleń tych mogą skorzystać socjologowie, prawodawcy i eksperci od rynków zainteresowani wpływem środowisk o różnym stopniu niepewności na preferencje dotyczące ryzyka. Zastosowanie tej wiedzy w praktyce może zaowocować udoskonaleniem interwencji politycznych i mechanizmów rynkowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rozprzestrzenianie się zachowań, rynki finansowe, premia za ryzyko, dobra publiczne, preferencje dotyczące ryzyka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę