Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PRI-SCI-NET — Wynik w skrócie

Project ID: 266647
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Malta

Nowatorska platforma uczenia się i nauczania zwiększa zainteresowanie dzieci naukami przyrodniczymi

Dzieci są z natury dociekliwe, co tłumaczy popularność przedmiotów przyrodniczych w szkołach. W ramach jednej z inicjatyw UE zajęto się promowaniem nauczania podstawowego przedmiotów przyrodniczych poprzez zajęcia praktyczne.
Nowatorska platforma uczenia się i nauczania zwiększa zainteresowanie dzieci naukami przyrodniczymi
Nauczyciele w szkołach podstawowych często mają jedynie kwalifikacje ogólne, bez specjalistycznych umiejętności ani wiedzy z zakresu pedagogiki nauk przyrodniczych. Nierzadko prowadzą lekcje w sposób, jaki sami pamiętają ze szkoły — przekazując suche fakty do zapamiętania. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych jest jednak znacznie bardziej efektywne, jeśli zamiast czytania i uczenia się na pamięć młodzi uczniowie mogą prowadzić doświadczenia pokazujące wiedzę w praktyce.

Z tego względu powołano do życia finansowany ze środków UE projekt PRI-SCI-NET (Networking primary science educators as a means to provide training and professional development in inquiry based teaching), którego celem jest wspomaganie nauczycieli w szkołach podstawowych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do stosowania metody nauczania przedmiotów przyrodniczych poprzez dociekanie (IBSE). Fundamentalnym założeniem było zwiększenie zaangażowania dzieci w naukę przedmiotów przyrodniczych.

W ramach projektu PRI-SCI-NET zidentyfikowano, przetestowano i opublikowano w 15 językach 45 ćwiczeń lekcyjnych według metody IBSE. Ćwiczenia są podzielone według przedziałów wiekowych 3–5, 6–8 i 9–11, a nauczyciele mogą pobierać materiały i używać ich na lekcjach. Tematy ćwiczeń sięgają od poznawania roślin, nieba, gleby i wody (na niższych poziomach nauki) do chemii obecnej w życiu codziennym. Wszystkie ćwiczenia można bezpłatnie pobrać na stronie internetowej projektu.

Stworzono ogólnoeuropejską platformę wirtualną umożliwiającą nawiązywanie kontaktów nauczycielom, specjalistom i badaczom akademickim zajmującym się nauczaniem przyrody w szkołach podstawowych. W 20-godzinnych szkoleniach z metody IBSE zorganizowanych w 13 krajach oraz w trzech szkoleniach międzynarodowych wzięło łącznie udział ponad 1900 nauczycieli. Zainicjowano program wyróżnień pozwalający nagradzać doskonałość w nauczaniu metodą IBSE.

Partnerzy projektu założyli również otwarty, recenzowany periodyk interdyscyplinarny poświęcony nauczaniu przedmiotów przyrodniczych metodą IBSE w edukacji podstawowej w docelowych grupach wiekowych.

Prace projektu PRI-SCI-NET pozwoliły stworzyć alternatywną metodę uczenia się i nauczania przedmiotów przyrodniczych, dzięki której nauczyciel staje się przewodnikiem, a uczeń dociekliwym badaczem. Nowe pokolenie uczniów szkół podstawowych będzie poznawać świat poprzez własnoręczne badania praktyczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele przyrody w szkołach podstawowych, nauczanie oparte na dociekaniu, PRI-SCI-NET
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę