Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wyjaśnienie mechanizmów widzenia w kolorze

Uczestnicy europejskiego projektu zbadali jeden z molekularnych aspektów zaburzeń widzenia w kolorze. Mutacje genów odpowiadających za produkcję barwników skutkują takimi zaburzeniami, jak daltonizm oraz ślepota zmierzchowa.
Wyjaśnienie mechanizmów widzenia w kolorze
Siatkówka kręgowców zawiera komórki odpowiedzialne za widzenie w kolorze: pręciki oraz znacznie istotniejsze czopki z barwnikiem niebieskim, czerwonym i zielonym. Po fotoaktywacji zawarta w komórkach siatkówki rodopsyna uruchamia kaskadę fototransdukcji sygnału, dzięki której światło jest przekształcane w sygnały elektryczne.

Mutacje genów kodujących barwniki czopków powodują ich degenerację. Uczestnicy projektu CONESYSTEM (Vision in color: Molecular mechanism of the color visual system) badali podstawy molekularne pogorszenia widzenia w kolorze w związku z dystrofią czopków.

Badacze dokonali ekspresji poszczególnych białek i scharakteryzowali je przy użyciu technik spektroskopowych. W związku z istotnością dla badania i niewielka dostępną wiedzą na temat transducyny, określili oni aktywność tego oczyszczonego białka za pomocą testu wiązania GTPγS35. Do zbadania kinetyki jego molekularnego wiązania użyli powierzchniowego rezonansu plazmowego Naukowcy ciągle mają wiele do zrobienia, aby w pełni wyjaśnić, jak transducyna czopkowa łączy się ze swoim receptorem.

Badacze z projektu CONESYSTEM z powodzeniem scharakteryzowali wszystkie barwniki związane z widzeniem w kolorze, a każdy z nich odpowiada za specyficzny zakres długości fali. Jest to ważne ze względu na określenie związku struktura-funkcja w najmniej znanym ludzkim barwniku światłoczułym — transducynie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Widzenie w kolorze, barwniki, czopki, fototransdukcja, transducyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę