Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwiązania na rzecz równości w dziedzinie zdrowia

Nierówności w dziedzinie zdrowia to systematyczne różnice w zdrowiu w różnych grupach społecznych, które trwale utrzymują się pomiędzy krajami i w ich obrębie, pomimo działań podejmowanych w celu ich zlikwidowania. W ramach finansowanej przez UE inicjatywy koordynowanej przez EuroHealthNet przyjrzano się tym nierównościom i przedstawiono rozwiązania mające je zredukować zarówno w strategiach politycznych, jak i w praktyce dotyczących wczesnego dzieciństwa, warunków zatrudnienia i pracy, a także dochodów i ochrony socjalnej.
Rozwiązania na rzecz równości w dziedzinie zdrowia
Światowa Organizacja Zdrowia zidentyfikowała już wczesne dzieciństwo, warunki zatrudnienia i pracy, a także dochody i ochronę socjalną jako główne obszary, w których polityka i praktyki mogą zredukować nierówności w dziedzinie zdrowia. Podczas gdy zależności między różnymi czynnikami i nierównościami w dziedzinie zdrowia są dość dobrze znane, znacznie mniej wiadomo o rozwiązaniach pozwalających je niwelować.

Projekt DRIVERS (DRIVERS: Addressing the strategic determinants to reduce health inequality via 1) early childhood development, 2) realising fair employment, and 3) social protection), finansowany przez UE i koordynowany przez EuroHealthNet, miał na celu wypełnić luki w wiedzy, analizując czynniki, które kształtują istnienie nierówności w dziedzinie zdrowia, i praktyki, które mają na celu ich zredukowanie, oraz stworzyć zalecenia w zakresie polityki, praktyki i badań.

Partnerzy naukowi z wiodących ośrodków badawczych rozpoczęli od identyfikowania i uzupełniania luk w wiedzy dotyczących czynników społecznych decydujących o zdrowiu oraz polityk, które przyczyniają się do istnienia nierówności w dziedzinie zdrowia. Dokonano tego głównie poprzez systematyczne przeglądy, meta analizy i analizy nowych danych na podstawie danych paneuropejskich.

Dokonano ewaluacji istniejących metodologii badawczych do oceny wyników strategii politycznych w dziedzinie zdrowia, a zespół zdiagnozował, w jakim zakresie odkrycia badawcze mają zastosowanie do realnych okoliczności. W ramach 19 analiz przypadków przyjrzano się wczesnemu rozwojowi dziecka, warunkom zatrudnienia i pracy, dochodom i ochronie socjalnej, a także konkretnym przypadkom rzecznictwa na rzecz równości w dziedzinie zdrowia, chcąc przeanalizować uzyskane dane z przeglądów systematycznych i analiz danych. W analizach tych zastosowano głównie metody jakościowe i zaangażowano partnerów będących przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, publicznej opieki zdrowotnej i biznesu. Celem było zidentyfikowanie usług, polityk i praktyk, które mogą potencjalnie zredukować nierówności w dziedzinie zdrowia, poprawić wyznaczniki społeczne w tym zakresie, a także poprawić efektywność metod rzecznictwa na rzecz równości w dziedzinie zdrowia.

Badacze przeprowadzili konsultacje z wieloma zainteresowanymi stronami, w wyniku których powstała seria raportów programowych, nadrzędne zasady dotyczące polityki i praktyk na rzecz redukcji nierówności w dziedzinie zdrowia oraz rozszerzona bada danych dotyczących skutecznego rzecznictwa na rzecz równości w dziedzinie zdrowia. Oprócz raportów publicznych, w wiodących ogólnodostępnych czasopismach opublikowano liczne artykuły opracowane przez zespoły naukowców.

Wyniki projektu DRIVERS zostaną wykorzystane do dalszych badań, a także do tworzenia strategii politycznych i praktyk postępowania w trzech obszarach objętych badaniami w ramach projektu. Celem projektu było wnieść znaczący wkład w poprawę równości w dziedzinie zdrowia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Nierówności w dziedzinie zdrowia, wczesny rozwój dziecka, zatrudnienie, warunki pracy, dochód, ochrona socjalna, opieka społeczna, równość w dziedzinie zdrowia, rzecznictwo, społeczne wyznaczniki zdrowia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę