Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HCVFAO — Wynik w skrócie

Project ID: 304072
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Jak HCV promuje replikację?

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) to globalny problem zdrowotny, którego rozmiar wymusza zastosowanie nowych środków. Europejscy naukowcy przyjrzeli się, w jaki sposób wirus oddziałuje na stan metaboliczny zakażonych komórek, by promować replikację i przetrwanie.
Jak HCV promuje replikację?
Setki milionów osób na całym świecie każdego roku zostaje zakażonych HCV. Ze względu na brak szczepionki profilaktycznej i ograniczenia dostępnych terapii, trwałe zakażenie HCV może prowadzić do przewlekłego zapalenia wątroby, marskości lub raka wątroby. Zgromadzone dane wskazują, że progresja choroby wiąże się z przemianą metaboliczną biogenezy lipidów i homeostazy w wątrobie.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu HCVFAO (Hepatitis C virus infection dysregulates mitochondrial fatty acid oxidation) przystąpili do badania związku między zakażeniem HCV a oksydacją beta lipidów mitochondrialnych żywiciela. Oksydacja beta jest to proces, w którym organizm ludzki rozkłada lipidy w celu produkcji energii.

Na podstawie modelu kultury tkankowej zakażenia HCV, zespół HCVFAO odkrył, że zakażenie HCV osłabiało aktywność oksydacji beta lipidów mitochondrialnych na wczesnym etapie zakażenia, aby promować replikację wirusa. Zmiana ta powodowała słabe spalanie lipidów i niską produkcję energii, prowokując przeniesienie wydatku energii w kierunku glikolizy.

Analiza mechanizmu odpowiedzialnego za tę zmianę ujawniła, że zakażenie HCV osłabiało transkrypcję mRNA mitochondrialnego białka trójfunkcyjnego (MTP), głównego enzymu w oksydacji beta lipidów. Obecność cytokin zapalnych pogarszała sytuację, powodując supresję genu addytywnego. Ponadto osłabiona oksydacja beta sprawiała, że komórki słabiej reagowały na supresję wirusa wywołaną interferonem typu I.

Podsumowując, wyniki projektu HCVFAO wyraźnie wskazują, że kolidowanie HCV z oksydacją beta lipidów odgrywa zasadniczą rolę w utrzymywaniu się długotrwałego, uporczywego zakażenia. Dalsze zgłębianie tego aspektu interakcji między wirusem a żywicielem może doprowadzić do udoskonalenia istniejących terapii i stworzenia nowatorskich interwencji docelowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wirus zapalenia wątroby typu C, lipid, oksydacja beta, MTP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę