Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Historia użycia łaciny na Islandii i w regionie zachodnionordyckim

Dofinansowanie UE umożliwiło przeprowadzenie dwuletniego projektu mającego na celu stworzenie wyczerpującego opisu tekstów łacińskich zawartych w średniowiecznych rękopisach staronorweskich/staroislandzkich. Efektem prac była analityczna baza danych prezentująca pozostałości piśmiennictwa łacińskiego na Islandii wraz z informacjami o autorach i znanych dziełach.
Historia użycia łaciny na Islandii i w regionie zachodnionordyckim
Prace prowadzone w ramach projektu ISLANDIA LATINA (Latin in Old Norse-Icelandic Manuscripts) dotyczyły dzieł łacińskich stworzonych, skopiowanych, przetłumaczonych lub w inny sposób wykorzystanych przez skrybów staronorweskich/staroislandzkich. Zrealizowane badania pozwoliły stworzyć przydatne narzędzie dla naukowców zajmujących się tą tematyką, ponieważ w rękopisach staronorweskich/staroislandzkich zachowało się niewiele oryginalnych tekstów łacińskich.

W ramach wspólnych badań dokonano analizy źródeł i wprowadzono nowe dane, budując bazę danych zawierającą zapisane w formacie XML dokumenty związane z użyciem łaciny. Baza uzupełnia dwa ważne zasoby internetowe i jest z nimi kompatybilna: słownik prozy staronorweskiej i internetowy katalog elektroniczny rękopisów islandzkich. Oba te projekty są obecnie realizowane na Uniwersytecie Kopenhaskim.

Badacze zwracali szczególną uwagę na rejestrowanie łacińskich fragmentów rękopisów pochodzących z Islandii oraz identyfikowanie tekstów źródłowych tłumaczeń na staronorweski/staroislandzki.

Jednym z elementów projektu były szkolenia z wyodrębniania informacji ze źródeł tradycyjnych i poddanych cyfryzacji oraz z metod kodyfikowania informacji i udostępniania ich w internecie. Do zespołu projektowego dołączył też technik zajmujący się tworzeniem i kodowaniem wspólnie zaprojektowanej bazy danych ISLANDIA LATINA.

Dotychczas w ramach projektu zidentyfikowano prace autorstwa 288 autorów łacińskich znanych z nazwiska oraz 123 prace anonimowe. W przypadku niektórych prac są to pierwsze znane ich wystąpienia w okresie średniowiecznym na Islandii i w całym obszarze zachodnionordyckim. Skalę rejestrowania znacząco zwiększono poprzez wprowadzenie nowych materiałów źródłowych bezpośrednio z fotograficznej kolekcji manuskryptów Árniego Magnússona. Pozwoliło to istotnie zwiększyć zakres i poprawić jakość bazy danych ISLANDIA LATINA.

Imponujące osiągnięcia projektu pozwalają zakwestionować powszechne przekonanie, że piśmiennictwo łacińskie było w średniowiecznej Europie Zachodniej i Środkowej zjawiskiem wyjątkowym. Wyniki badań rzucają nowe światło na piśmiennictwo islandzko-norweskie w tej epoce.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Łacina, Islandia, zachodnionordycki, średniowieczne, staronorweski, rękopisy islandzkie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę