Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe narzędzia do sprawniejszego oceniania bezpieczeństwa mostów drogowych i kolejowych

Ulepszenie istniejących technik ważenia podczas przejazdów przez mosty oraz algorytmów monitorowania obciążenia i oporu mostów podczas przejazdów mogłoby zwiększyć wydajność monitorowania i płynność transportu lądowego.
Nowe narzędzia do sprawniejszego oceniania bezpieczeństwa mostów drogowych i kolejowych
Dokonanie oceny bezpieczeństwa mostu wymaga szczegółowej znajomości obciążeń występujących podczas przejazdów oraz oporu mostu przy takich obciążeniach. Jest to szczególnie istotne w przypadku starych mostów, które zbliżają się już do kresu eksploatacji i mogą wkrótce wymagać wymiany. Do takich ocen niezbędne są jednak odpowiednie narzędzia umożliwiające właścicielom i zarządcom mostów optymalne dobieranie metod zaradczych i rozdzielanie środków na konserwację.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu BRIDGEMON (Bridge safety monitoring) opracowano narzędzia pozwalające rejestrować bardziej szczegółowe informacje na temat obciążenia i oporu mostu. Zajęto się ulepszeniem istniejących technik ważenia podczas przejazdów przez mosty, umożliwiających pomiar obciążenia mostu generowanego przez samochody ciężarowe przejeżdżające z prędkościami autostradowymi. Partnerzy projektu opracowali też metodę monitorowania wirtualnego do szacowania oczekiwanej żywotności materiałowej mostów stalowych.

Realizując cele projektu, przeprowadzono testy terenowe w celu sprawdzenia nowych algorytmów ważenia podczas przejazdów przez mosty, w wyniku czego stwierdzono znaczne zwiększenie dokładności szacowania nacisku osi pojazdów ciężarowych. Przetestowano też świeżo ulepszoną technikę monitorowania wirtualnego na ważnym moście stalowym w Holandii, udostępniając zaawansowane narzędzie do obliczania szkód zmęczeniowych.

Technikę ważenia podczas przejazdów przez mosty dostosowano następnie do potrzeb mostów kolejowych, uzyskując dokładne obliczenia masy pociągów przejeżdżających przez mosty. Wiązało się to z opracowaniem specjalistycznych algorytmów pozwalających precyzyjnie lokalizować miejsca uszkodzeń i zmęczenia na mostach kolejowych.

Dzięki pomyślnemu osiągnięciu celów projektu BRIDGEMON jego partnerzy zyskali nowe możliwości ulepszania oferowanych produktów i zwiększania konkurencyjności w dziedzinie monitorowania mostów. Co najważniejsze, wypracowane wyniki powinny usprawnić metody oceny stanu mostów i zwiększyć bezpieczeństwo europejskich mostów drogowych i kolejowych, tym samym zapobiegając zakłóceniom komunikacyjnym i zapewne zapobiegając wielu wypadkom śmiertelnym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Drogowe i kolejowe, mosty, ważenie podczas przejazdu, obciążenie i opór, bezpieczeństwo mostów, mosty kolejowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę