Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Monitoring jakości powietrza obywateli

Zespół UE utworzył obserwatoria obywatelskie mające na celu monitorowanie jakości powietrza w miastach. Sieć obejmowała 24 obserwatoria, w tym 324 czujniki i 400 wolontariuszy w 9 miastach UE, dając w sumie 9,4 mln obserwacji jakości powietrza.
Monitoring jakości powietrza obywateli
Rządy odgrywają bardzo istotną rolę w znalezieniu rozwiązań problemów środowiskowych, ale nie tylko. Często obywatele mogą zebrać się, aby zarówno monitorować lokalne problemy środowiskowe, jak i zarządzać nimi w taki sposób, w jaki agencje rządowe nie mogą.

Finansowany ze środków unijnych projekt CITI-SENSE (Rozwój społecznego obserwatorium obywatelskiego opartego na czujnikach dla poprawy jakości życia w miastach) opracował system informacji o monitoringu środowiska do użytku obywateli. Jego celem było umożliwienie społecznościom wpływania na procesy decyzyjne i polityczne.

Wstępne prace, w których uczestniczyli obywatele, koncentrowały się na stworzeniu sieci czujników jakości powietrza. Głównymi elementami były czujniki i technologie łączące, produkty informacyjne pochodzące z danych i usług. Informacje o atmosferze pochodziły z danych satelitarnych, ale lokalnie specyficznych dla różnych miast europejskich. Konsorcjum pracowało również nad opracowaniem metod uczestnictwa, strategii zarządzania danymi i aplikacji w celu ułatwienia wykorzystania danych.

Zespół stworzył i eksploatował przez sześć miesięcy największą na świecie sieć czujników jakości powietrza. Sieć składała się z 324 jednostek, rozmieszczonych w całej Europie. Udział wspólnotowy obejmował ponad 400 wolontariuszy, którzy testowali urządzenia monitorujące w 9 miastach europejskich.

Naukowcy utworzyli również 24 indywidualnych obserwatorów obywatelskich. Osiem monitorowało jakość powietrza zewnętrznego, 12 monitorowało jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń w szkołach oraz 4 monitorowały komfort osobisty w przestrzeniach publicznych.

Wolontariusze byli zaangażowani w rozwój czujników, rozwiązań wizualizacji i innych narzędzi używanych w projekcie. Ponad 1 200 osób pobrało i użyło aplikacji percepcji powietrza.

Korzystając z sieci czujników i dodatkowych narzędzi obserwacyjnych zespół zgromadził ponad 9,4 miliona obserwacji podczas ostatniego roku projektu.

Głównym wkładem projektu były badania dotyczące zaangażowania obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących środowiska, szczególnie motywacji i barier. Zespół opracował także nowe narzędzia do monitorowania stanu środowiska miejskiego przez obywateli, w tym tanich mikro-czujników i narzędzi do analizy danych. Naukowcom następnie udało się połączyć dane projektu z platformami w chmurze ICT, usługami Big Data i usługami portalowymi/aplikacji. Zespół zintegrował także metody uczestnictwa w produktach i usługach.

CITI-SENSE będą systemami monitorowania środowiska w Europie, promującymi uczestnictwo obywateli w zarządzaniu środowiskiem. Oczekuje się, że takie wyniki będą oferować nowe produkty i usługi, co oznacza szanse ekonomiczne dla gospodarki europejskiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obywatelski, jakość powietrza, obserwatoria obywatelskie, CITI-SENSE, monitoring środowiska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę