Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Liberalizm w Chinach?

Naukowcy z UE badają, czy Chiny przyjmą liberalny ustrój polityczny i gospodarczy. W projekcie zainicjowano wymiany naukowe, a zorganizowane w ich ramach wspólne seminaria poświęcone były aspektom historycznym, ekonomicznym i prawnym tego zagadnienia.
Liberalizm w Chinach?
Liberalizm to filozofia głosząca wolność jednostki wobec działań państwa. Koncepcja ta zawiera w sobie dwa główne elementy, polityczny i ekonomiczny, najczęściej powiązane ze sobą w formie kapitalizmu i demokracji.

Finansowany ze środków UE projekt LIBEAC (Liberalism in between Europe and China) to przede wszystkim program wymiany badawczej poświęcony tematyce liberalizmu w Chinach. Uczestnicy projektu LIBEAC postawili sobie pytanie, czy Chiny przejdą przemianę w kierunku systemu liberalnego, tak jak kilka innych państw azjatyckich. Dokładniej mówiąc, badanie dotyczy azjatyckiego postrzegania europejskich historycznych koncepcji liberalizmu, a także różnych stylów ekonomicznych charakterystycznych dla liberalizmu wschodniego i zachodniego. Uczeni analizują również interakcję między rządami prawa a rozwojem gospodarczym, szczególnie w odniesieniu do praw człowieka i ochrony środowiska oraz członkostwa Chin w Światowej Organizacji Handlu (WTO).

W pierwszych dwóch latach realizacja programu mobilnościowego przebiegała powoli. Mimo to udało się nawiązać owocną współpracę z różnymi podmiotami. Zgodnie z zaleceniami UE, oddziaływanie projektu nie ogranicza się do środowiska naukowego, ale wkracza również w sferę publiczną.

W ramach projektu zorganizowano liczne wspólne seminaria u każdego z partnerów, a także wiele indywidualnych wykładów. Na sesjach tych rezultaty projektu prezentowano szerszej społeczności badaczy zajmujących się naukami prawnymi i politycznymi. Liczne artykuły będące owocem tych prezentacji opublikowano lub złożono do publikacji.

Projekt LIBEAC jest dla naukowców okazją do nawiązania współpracy z przedstawicielami innych kultur, a ponadto umacnia współpracę instytucjonalną. Prace te rzucają światło na problematykę liberalizmu w Chinach, niosącą istotne implikacje dla Europy, dotyczące handlu i innych dziedzin.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Liberalizm, Chiny, wymiana badawcza, handel
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę