Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Złożona definicja starości

Wychwytywanie pierwszych objawów uwiądu u osób starszych pozwoliłoby zapobiegać niepełnosprawności i w konsekwencji utraty niezależności. Grupa badaczy korzystała z teorii grafów, aby ustalić, jakie są najistotniejsze wskaźniki początków uwiądu.
Złożona definicja starości
W projekcie AGEING NETWORK (Frailty, disability, depression and cognitive impairment in ageing; untangling complex relationships in the older population) korzystano z teorii grafów, aby zbudować strukturę obrazującą złożone zależności między objawami i zjawiskami istotnymi w procesie starzenia. Tworząc szereg układów, naukowcy opisali te procesy i ocenili różnice osobnicze.

Badacze z projektu wykorzystali dane z długoterminowego badania irlandzkiego fazy I nad starzeniem, aby ustalić zależności między uwiądem, niepełnosprawnością, depresją i zaburzeniami poznawczymi. Powstały cztery grupy danych: po jednej na temat niepełnosprawności i depresji oraz dwie dotyczące zaburzeń poznawczych. Co zaskakujące, nie powstała ściśle zdefiniowana grupa danych na temat uwiądu.

Dwoma najistotniejszymi objawami uwiądu był zgłaszany przez uczestnika badania brak aktywności fizycznej oraz osłabienie mierzone siłą chwytu. Mniej istotnym z ważnych objawów była utrata masy ciała. Jako że fenotyp uwiądu obejmuje wiele narządów, wydaje się, że objawy przynależą do różnych grup.

Po przeprowadzeniu analizy sieci naukowcy uzyskali szerszy obraz wskaźników sprawności poznawczej w określonej grupie. Co istotne, istnieją różne opinie na temat znaczenia przeprowadzonych testów zależności. Wyniki analizy wskazują, kiedy testowana jest więcej niż jedna domena pamięci, a kiedy zachodzą one na siebie.

Wcześniejsze badania sugerowały, że uwiąd, niepełnosprawność, depresja i zaburzenia poznawcze są zjawiskami odrębnymi, lecz wyniki projektu AGEING NETWORK dowodzą, że te kategorie nakładają się na siebie. Definiowanie tych zależności pozwoli najlepiej dostosować prowadzone leczenie do potrzeb osób starszych oraz zidentyfikować celowane interwencje.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Osoby starsze, uwiąd, niepełnosprawność, depresja, zaburzenia poznawcze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę