Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Połączenia nerwowe w podwzgórzu rozwiązaniem problemu otyłości

Zarówno otyłość, jak i cukrzyca wynikają z nieprawidłowości w regulacji równowagi glukozy. Badacze z UE zajęli się samym sednem problemu — komórkami nerwowymi, które odpowiadają na wzrost poziomu glukozy.
Połączenia nerwowe w podwzgórzu rozwiązaniem problemu otyłości
Badania sugerują, że reaktywne formy tlenu (ROS), produkowane w podwzgórzu w odpowiedzi na wzrastający poziom glukozy we krwi, odgrywają kluczową rolę w homeostazie. Co więcej, neurony HGE (ang. high-glucose-excited) zwiększają aktywność wraz ze wzrostem poziomu glukozy. Jakkolwiek, wrażliwy na glukozę kanał w neuronach HGE pozostaje nieznany.

Uczestnicy projektu NEUROSENS (Reactive oxygen species and hypothalamic glucose sensitive neurons: A new mechanism in glucose homeostasis) scharakteryzowali kanał związany z wrażliwością na glukozę neuronów HGE. Dzięki temu będzie można poznać ich fizjologiczną rolę w kontroli homeostazy glukozy.

Przy inhibicji produkcji ROS odpowiedź neuronów HGE z podwzgórza na glukozę była mniej nasilona. Skupiono się na nadrodzinie kanałów krótkotrwałego potencjału receptorowego (TRPC), która wykazuje nieselektywną przewodność kationową, tak jak w przypadku neuronów HGE. Kanały TRPC3 grają główną rolę w odpowiedzi tych neuronów na glukozę.

Co istotne, naukowcy odkryli, że neurony HGE szczurów otrzymujących dietę wysokotłuszczową i bogatą w sacharozę, wykazywały upośledzoną odpowiedź na glukozę. U tych szczurów dochodzi do zaburzeń ośrodkowej kontroli homeostazy glukozy. Potwierdza to udział neuronów HGE w kontroli homeostazy glukozy, można więc wnioskować o istnieniu uprzednio nieznanego szlaku sygnalizacyjnego oraz nowego celu leków i badań, podwzgórzowych kanałów TRPC3.

Badanie NEUROSENS jest prekursorskie i zostało szeroko spopularyzowane podczas krajowych i międzynarodowych spotkania, poprzez postery i komunikację ustną. Uczestnicy projektu czekają na ostateczne wyniki przed oddaniem artykułów do druku w przodujących czasopismach naukowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podwzgórze, otyłość, cukrzyca, glukoza, reaktywne formy tlenu, homeostaza, neurony HGE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę