Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjny endoskop do badania dysplazji tkankowej

Endoskop umożliwiający obrazowanie najnowocześniejszymi metodami byłby niezwykle pomocny w stawianiu diagnozy.
Innowacyjny endoskop do badania dysplazji tkankowej
Dysplazja nabłonka jest stanem przednowotworowym, który prowadzi z dużym prawdopodobieństwem do transformacji nowotworowej i rozwoju inwazyjnego raka. Wczesne rozpoznanie dysplazji przełoży się na szybszą interwencję i lepsze wyniki leczenia.

Tradycyjnie dysplazję rozpoznaje się na podstawie badania patologicznego próbki biopsyjnej. Jednakże ogniskowy charakter zmian dysplastycznych sprawia, że często nie są one wychwytywane podczas diagnostyki. Niezbędne są więc metody nieinwazyjnej analizy większej powierzchni tkanki.

W związku z tym, badacze z finansowanego prze UE projektu SCOPE (Spectroscopy Combined with Optical Polarization for Endoscopy) postanowili opracować elastyczny endoskop z możliwością obrazowania wielowidmowego. Umożliwiłoby to wykrywanie chromoforów tkankowych, takich jak oksy- i dezoksyhemoglobina. Rozmieszczenie przestrzenne tych molekuł przekłada się na określone właściwości hemodynamiczne i metaboliczne tkanki.

Konsorcjum testowało skonstruowany prototyp podczas zabiegów przeszczepu macicy na modelach dużych zwierząt. Opracowana metoda wzmocnienia kontrastowego w spektroskopii odbicia rozproszonego umożliwiła naukowcom obrazować utlenowanie narządu i uzyskać parametry fizjologiczne, takie jak częstotliwość akcji serca i oddechu. Dalsza optymalizacja urządzenia pozwoliła przyspieszyć akwizycję obrazu i zwiększyć dokładność detekcji.

W planach pozostaje opracowanie narzędzi dostarczających informacji na temat morfologii, biochemii i utlenowania tkanek. Opracowane urządzenie może działać w warunkach zabiegu minimalnie inwazyjnego i umożliwiać z dużą dokładnością odróżnianie tkanek chorych od prawidłowych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia diagnozy chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów złośliwych i monitorowania żywotności przeszczepionych narządów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Endoskop, dysplazja, nowotwór złośliwy, obrazowanie, spektroskopia, diagnoza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę