Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FOLDAPPI — Wynik w skrócie

Project ID: 230662
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Manipulowanie fałdowaniem foldameru

Badacze z UE przeprowadzili syntezę sztucznych cząsteczek — foldamerów, które naśladują proces fałdowania niektórych białek. Mogą mieć zdolność łączenia się z białkami, przerywania interakcji międzybiałkowych, a wreszcie leczenia niektórych chorób.
Manipulowanie fałdowaniem foldameru
Projekt FOLDAPPI (Foldamers against protein-protein interactions) skupiał się na interakcjach między interleukiną-4 (IL-4) a jej receptorem. IL-4 jest podstawowym regulatorem układu odpornościowego. Ważna rola, jaką regulator ten odegrał w projekcie FOLDAPPI, polega na jego zaangażowaniu w niepożądane reakcje immunologiczne, takie jak alergia i astma.

Pomimo jego znaczenia w kontekście chorób autoimmunologicznych oraz faktu, że stanowi on oczywisty cel dla leków, dotychczas nie znaleziono małocząsteczkowego inhibitora regulatora IL-4 ani jego receptora. Zespół projektu opracował aromatyczne foldamery amidowe uzyskane z oligomerów chinolino-karboksyamidowych potencjalnie umożliwiające zablokowanie reakcji receptora IL-4.

Powstała także procedura modelowania działań foldamerów powstałych w projekcie. Badacze zastosowali metodę syntetyczną do przygotowania swoistych bibliotek tetramerów pochodzenia chinolinowego. Dokonali także walidacji reakcji chemicznych odpowiadających za wiązanie jednego z foldamerów na IL-4. Aby zakończyć procedury, sformułowano oznaczenie do testowania interakcji między foldamerem a regulatorem IL-4.

Zespół FOLDAPPI przyjrzał się dokładnie innej ważnej z perspektywy fizjologicznej cząsteczce. Badacze przeprowadzili badania przesiewowe pod kątem interakcji foldamerów z ludzką anhydrazą węglową II. Określili również strukturę krystaliczną tego białka połączonego z foldamerem. Prace ujawniły nieoczekiwane interakcje białkiem a foldamerem.

Temat chemii foldamerów poruszany jest corocznie podczas konferencji odbywających się w całej Europie, zrzeszających środowisko naukowców zainteresowanych tymi ważnymi fizjologicznie cząsteczkami. Wyniki projektu FOLDAPPI zebrano w postaci platformy wiedzy, która być może przyczyni się do opracowania nowych metod leczenia chorób autoimmunologicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Foldamer, fałdowanie, interleukina-4, alergia, ludzka anhydraza węglowa II
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę