Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AvOri — Wynik w skrócie

Project ID: 302834
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Analiza roli niewoli awiniońskiej papieży w stosunkach między katolicyzmem a prawosławiem

Historia stosunków między kościołem wschodnim i zachodnim w XIV w. rzuca światło na podłoże konfliktów międzywyznaniowych. Toruje też drogę dalszym badaniom poświęconym temu zagadnieniu w czasach współczesnych.
Analiza roli niewoli awiniońskiej papieży w stosunkach między katolicyzmem a prawosławiem
Przez tysiąclecia, Wschód i Zachód miały bardzo odmienne podejście do religii, co dotyczy nie tylko różnic między chrześcijaństwem a innymi wyznaniami, ale także samego chrześcijaństwa. W średniowieczu o prymat w regionie Morza Śródziemnego walczyły Kościół Katolicki i Prawosławny, czego skutkiem były liczne konflikty, ale i kontakty, które mogą rzucić światło na aktualne, nadal skomplikowane relacje. W tym kontekście ważną rolę w kształtowaniu stosunków między wschodnim i zachodnim odłamem chrześcijaństwa odegrała niewola awiniońska papieży, mająca miejsce w latach 1309 – 1377.

W ramach projektu AVORI (Beyond the frontiers of Latin Christendom: The Avignon Papacy and the east), finansowanego ze środków UE, badano strategie kulturowe i polityczne stosowane przez papieży w tamtym okresie. Historię intelektualną papiestwa przeanalizowano w szerszym kontekście całego regionu Morza Śródziemnego, wnosząc wkład w badania międzykulturowych oddziaływań u schyłku wieków średnich.

W tym celu analizowano listy, książki i pamflety, które Kancelaria Apostolska wysyłała w XIV w. do kościołów wschodnich, Ziemi Świętej i mongolskich chanatów. Przyglądano się różnym papieskim interwencjom w tych regionach, w tym krucjatom, działaniom latynizacyjnym oraz negocjacjom dotyczącym zjednoczenia kościołów, a także przepływowi misjonarzy, teologów i dyplomatów. Badano ponadto stosunki społeczności armeńskiej i greckiej w Świętym Cesarstwie Rzymskim oraz wykorzystanie tych odłamów do wzmocnienia władzy papieskiej w niektórych okresach.

Co ciekawe, projekt stał się zaczątkiem nowych wspólnych inicjatyw, angażujących naukowców różnych dyscyplin. Zorganizowano też warsztaty pt. "Wymiana pism między Wschodem a Zachodem, od XII do XV w.". Omawiany projekt pomoże w prowadzeniu badań poświęconych interakcjom między Wschodem a Zachodem, a zagadnieniu temu ma być poświęcona publikacja książkowa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Niewola awiniońska papieży, stosunki między katolicyzmem i prawosławiem, Kościół, chrześcijaństwo, krucjaty, latynizacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę