Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Medycyna oparta na danych naukowych w opiece zdrowotnej dla matek

Na świecie, a także między krajami UE istnieje duża rozbieżność pod względem praktyk w zakresie opieki zdrowotnej dla matek.
Medycyna oparta na danych naukowych w opiece zdrowotnej dla matek
Coraz bardziej oczywiste staje się znaczenie dobrego stanu zdrowia matek jako czynnika zapewniającego zdrowie ich potomstwa. Aby dopilnować, by medycyna w tym zakresie oparta była na danych naukowych, niezbędna jest znormalizowana nowoczesna metodologia do prowadzenia systematycznych przeglądów. Z perspektywy globalnej, konieczne jest podwyższenie umiejętności badawczych w całej UE i krajach rozwijających się oraz usprawnienie współpracy międzynarodowej.

Projekt EBM CONNECT (Evidence-based medicine collaboration network for guideline development, teaching and dissemination) powstał, aby poprzez współpracę, jak i transfer wiedzy promować medycynę opartą na danych naukowych (EBM).

Naukowcy skoncentrowali się na normalizacji i rozwijaniu metodologii badawczej, ulepszeniu wytycznych w zakresie zdrowia matek, włączeniu danych nie w języku angielskim, wypracowaniu porozumienia i technikach statystycznych. Badane obszary obejmują prognozowanie stanów, takich jak stan przedrzucawkowy i manipulację żywieniową, z myślą o poprawie stanu zdrowia matek. Naukowcy znaleźli interesujące dane w piśmiennictwie chińskim i hiszpańskim.

Inicjatywa EBM CONNECT okazała się wielkim sukcesem, ponieważ osiągnięto wszystkie założenia i cele. W wyniku badań powstało 15 publikacji, międzynarodowa prezentacja i 20 warsztatów EBM angażujących wszystkie instytucje partnerskie.

Kluczowym aspektem tego projektu były programy wymiany personelu badawczego ze wszystkich siedmiu instytucji partnerskich w celu usprawnienia transferu wiedzy i poprawy umiejętności badawczych. Przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem, a programy wymiany we wszystkich instytucjach partnerskich trwały łącznie około 52 miesięcy.

Działania przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły nam lepiej zrozumieć czynniki wpływające na zdrowie matek i przyczyniły się do EBM w ramach opieki medycznej dla matek. Ponadto projekt EBM CONNECT podjął współpracę na szczeblu krajowym i globalnym z grupami decydentów, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Oczekuje się, że tego typu współpraca będzie kontynuowana także po zakończeniu projektu i pomoże w dalszym ulepszaniu wytycznych w zakresie opieki zdrowotnej dla matek.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Opieka zdrowotna dla matek, medycyna oparta na danych naukowych, umiejętności badawcze, współpraca międzynarodowa, wytyczne w dziedzinie zdrowia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę