Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Udoskonalić kod maszynowy

Naukowcy z UE usprawnili metody szacowania kluczowych parametrów wpływających na działanie oprogramowania wbudowanego. Nowe metody wykorzystują bardzo dokładną zautomatyzowaną analizę kodu maszynowego.
Udoskonalić kod maszynowy
Oprogramowanie wbudowane to takie, które kontroluje maszyny niebędące komputerami. Jednym z kluczowych parametrów dla oceny wydajności takiego oprogramowania jest najgorszy czas wykonywania ("worst case execution time", WCET), ale jego wartość czasami trudno jest obliczyć.

Finansowany ze środków UE projekt APARTS (Advanced program analysis for real-time systems) miał na celu udoskonalenie metod szacowania WCET na podstawie analizy kodu maszynowego. W badaniu analizowano możliwości zastosowania obliczeń dających wyniki z dokładnością do pojedynczych bitów, z uwzględnieniem skończonego rozmiaru każdej ze zmiennych oraz ewentualności przekroczenia zakresu. Zespół postawił sobie również za cel opracowanie modeli obliczeniowych, wykorzystujących w sposób dokładny zależność między wartościami zmiennych, wyrażanymi jako afiniczne ograniczenia między zmiennymi.

Wśród wyników prac można wymienić udoskonalone domeny abstrakcyjne o dokładności do pojedynczych bitów, a także analizy odzwierciedlające te domeny z wyższym poziomem precyzji. Analizy te były również skuteczne w obecności zawijania. Innym osiągnięciem było opracowanie szybszej i dokładniejszej metody plasterkowania. Udało się także stworzyć lepszą metodę rekonstruowania diagramów przepływu z kodu zawierającego dynamiczne przeskoki, wykorzystującą wspomniane wyżej analizy.

Projekt APARTS przyczynił się do usprawnienia automatyzacji i poprawy dokładności narzędzi do analizy WCET. Osiągnięcia te będą oznaczać skrócenie i obniżenie kosztów procesu programowania, a także poprawę bezpieczeństwa systemów wbudowanych w ważnych zastosowaniach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Oprogramowanie wbudowane, kod maszynowy, najdłuższy czas wykonywania, analiza programu, systemy czasu rzeczywistego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę