Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molekularny test na posocznicę

Molekularne testy diagnostyczne nieustannie znajdują nowe zastosowania w identyfikacji czynników ryzyka i charakterystyce podtypu choroby. Szybkie wyniki pomogłyby ułatwić szybką interwencję.
Molekularny test na posocznicę
Posocznica to zagrażające życiu powikłanie poinfekcyjne o bardzo wysokim wskaźniku umieralności sięgającym nawet 50%. Blisko 10% wszystkich pacjentów przyjmowanych na oddział intensywnej opieki medycznej zapada na posocznicę, a ilość ta nieustannie rośnie.

Obecne procedury diagnostyczne obejmują posiew mikrobiologiczny, na którego wynik często trzeba czekać nawet 48 godzin. Jednak, ze względu na naglący charakter tego stanu, niezbędny jest szybszy dostęp do wyników. Diagnostyka molekularna umożliwia identyfikację patogenu i detekcję antybiotykooporności w ciągu paru godzin.

Finansowane przez UE badanie SPCARD (Development of a fully automated, integrated solution that can support a wide range of complex sample preparation protocols) miało na celu wprowadzenie diagnostyki molekularnej do punktów opieki medycznej. Celem głównym było opracowanie instrumentu zdolnego do prowadzenia zautomatyzowanego wzbogacania patogenu DNA przy użyciu dużych ilości krwi.

Konsorcjum zaprojektowało instrument zawierający element pomiarowy w cieczy, który potrafi wykryć obecność różnych bakterii i grzybów przy bardzo niskich stężeniach (1-10 CFU/ml). Ten jednorazowy wkład został zaprojektowany tak, aby wytrzymać warunki sterylizacji; został także wyposażony w prosty interfejs umożliwiający wetknięcie probówki do pobierania krwi. Urządzenie przetwarza próbkę przez 30 minut, która następnie jest wysyłana do standardowej analizy molekularnej. Obejmuje to techniki, takie jak ekstrakcja DNA i wzmacnianie sekwencji bakteryjnych.

Przed komercjalizacją badacze dokonali walidacji prototypu instrumentu na podstawie prawdziwych próbek klinicznych. W ten sposób zyskali możliwość zestawienia wyników analizy molekularnej z wynikami standardowego posiewu, a także z danymi medycznymi.

Podsumowując, dzięki projektowi SPCARD powstało zautomatyzowane, zintegrowane podejście do diagnostyki molekularnej posocznicy w punktach opieki medycznej. Oczekuje się, że w przeciwieństwie do złotego standardu diagnostyki posocznicy, ten szybki test zrewolucjonizuje leczenie choroby i jej rezultaty.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Posocznica, diagnostyka molekularna, punkt opieki medycznej, wkład, DNA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę