Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Doskonalsze infrastruktury danych na potrzeby badań z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych

Uczeni zajmujący się naukami społecznymi humanistycznymi (SSH) potrzebują cyfrowych zasobów i narzędzi pomagających im pracować sprawniej i bardziej produktywnie. Dzięki unijnej inicjatywie powstały rozwiązania kilku ważnych problemów związanych z danymi.
Doskonalsze infrastruktury danych na potrzeby badań z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych
CESSDA, CLARIN, DARIAH, ESS i SHARE to pięć europejskich projektów z dziedziny SSH, zmierzających do poprawy wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych na poziomie unijnym i międzynarodowym. Uzyskanie efektu synergii między tymi projektami pomoże w rozwiązaniu pewnych wspólnych dla nich problemów.

W tym kontekście, uczestnicy projektu DASISH (Data service infrastructure for the social sciences and humanities), finansowanego ze środków UE, postanowili stworzyć rozwiązania i metody pomagające w radzeniu sobie z problemami, takimi jak archiwizacja, zarządzanie, jakość i wzbogacanie danych w badaniach z dziedziny SSH.

Prace rozpoczęto od przygotowania raportu, w którym opisano aktualne rozwiązania i najlepsze praktyki w zakresie infrastruktury cyfrowej dla każdej z pięciu dziedzin. Określono w nim sposoby analizy danych z klawiatury oraz ich implikacje dla badań terenowych. Raport zawiera również przegląd analiz danych z klawiatury i sygnatur czasowych jako narzędzi przydatnych na wszystkich etapach badań.

Jako element systemu zarządzania badaniami terenowymi opracowano prototypową aplikację do monitorowania zdecentralizowanych badań i udostępniono ją w internecie.

Przygotowano zbiór wytycznych dotyczących zarządzania danymi, ich przechowywania i ochrony, a także przegląd dostępnych modeli i rozwiązań i zalecenia oparte na tych wytycznych.

Utworzono także usługę zarządzania tożsamością dla nauk SSH, promowano stosowanie powtarzalnych identyfikatorów w centrach danych związanych z pięcioma dziedzinami badań, przeanalizowano i porównano różne strategie w zakresie metadanych stosowane w projektach CLARIN, DARIAH i CESSDA oraz określono możliwości tworzenia wspólnych rozwiązań.

Partnerzy projektu przygotowali podręcznik poświęcony kwestiom prawnym i etycznym dotyczącym danych SSH w Europie. Ponadto, opracowano trzy internetowe moduły szkoleniowe dotyczące tematów mających istotne znaczenie dla uczonych zajmujących się naukami SSH. Uzupełnieniem tych modułów było pięć warsztatów szkoleniowych.

Dzięki połączeniu wszystkich pięciu projektów, inicjatywa DASISH umożliwiła interoperacyjność i wymianę danych badawczych. Długofalowym efektem tych działań powinno być zwiększenie znaczenia badań SSH w Europie i na świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Infrastruktury badawcze, nauki społeczne i humanistyczne, infrastruktura usług danych, infrastruktura cyfrowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę