Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Biznes a wymiana zielonych technologii

Naukowcy z UE badali rolę korporacji w przenoszeniu przyjaznych środowisku technologii do krajów rozwijających się. Międzynarodowe korporacje decydują się na prowadzenie badań za granicą, między innymi w celu pozyskiwania technologii czy adaptacji produktów do lokalnych potrzeb.
Biznes a wymiana zielonych technologii
Kraje rozwijające się są kluczowym elementem strategii ONZ w sprawie ograniczania zmian klimatu, ale działania takie wymagają dostępu do zielonych technologii. Na ogół właścicielami technologii są zachodnie przedsiębiorstwa i to one je kontrolują, przez co odgrywają kluczową rolę w transferze technologii do krajów rozwijających się.

Finansowany ze środków UE projekt GREENSPILL (The role of multinational firms in the diffusion of green technologies to developing countries) był poświęcony zbadaniu tej roli. Celem prac było zbadanie motywacji międzynarodowych korporacji, udokumentowanie wpływu transferu technologii na środowisko oraz określenie politycznych implikacji korporacji.

Uczonym udało się zdobyć nowe dowody na internacjonalizację prac badawczo-rozwojowych (R&D) dotyczących zielonych technologii. Korporacje coraz częściej prowadzą badania w krajach rozwijających się. W firmach tych około 17% niedawno przyznanych patentów zostało stworzonych przez wynalazców z kraju innego niż kraj, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Jednym z głównych celów międzynarodowych prac nad ekologicznymi technologiami są Chiny, następnie kraje OECD, natomiast Indie i Tajwan zajmują odpowiednio 19. i 20. miejsce.

Uczestnicy badania uznali, że pozyskiwanie technologii i lokalna adaptacja produktów są głównymi powodami prowadzenia badań za granicą przez korporacje. Poza tym ważnym czynnikiem jest dostępność wykwalifikowanej kadry technicznej oraz obecność branży technicznych w lokalnej infrastrukturze. Prowadzenie badań za granicą pomaga też w wejściu na rynki tych krajów. Korporacje zwykle ubiegają się o patenty w krajach, w których spodziewają się wzrostu sprzedaży. Dodatkowo koszty prac badawczych w takich państwach są niższe. Przy przyciąganiu zagranicznych inwestycji w R&D i tworzeniu rynków zbytu na produkty rolę odgrywają też lokalne polityki środowiskowe.

Analiza zależności między ekologicznymi innowacjami a unikaniem limitów zanieczyszczeń pokazała, że korporacje koncentrują swoje wysokoemisyjne operacje w krajach rozwijających się. Restrykcyjne przepisy środowiskowe mogą jednak przyczynić się zarówno do zwiększenia ekologicznej innowacyjności, jak i oczyszczenia produkcji. Wyniki badań przemawiają za "optymistami technologicznymi", jeżeli chodzi o rozwiązania środowiskowe.

Uczeni opisali też wpływ zielonych technologii na energochłonną produkcję i uzyskali informacje na temat różnic między małymi i dużymi innowacyjnymi przedsiębiorstwami pod względem przemian technologicznych.

Projekt GREENSPILL umożliwił poznanie roli międzynarodowych korporacji w transferze przyjaznych środowisku technologii do krajów rozwijających się. Zagadnienia te wpisują się w szersze działania polityczne zmierzające do walki ze zmianą klimatu i innymi globalnymi problemami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zielone technologie, kraje rozwijające się, pozyskiwanie technologii, adaptacja produktów, międzynarodowe korporacje
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę