Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa nadzieja dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną

Szczegółowe badanie dotyczące edukacji i opieki społecznej może pomóc prawodawcom i naukowcom w tworzeniu lepszych szans dla młodych Europejczyków.
Nowa nadzieja dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną
Kryzys finansowy uderzył w młode pokolenia Europejczyków, szczególnie jeżeli chodzi o edukację i wykluczenie społeczne. Najbardziej ucierpiało pierwsze i drugie pokolenie emigrantów, co walnie przyczyniło się do nasilenia konfliktów społecznych i nierówności w europejskich miastach. Ten pilny problem był przedmiotem prac prowadzonych w ramach projektu EDUWEL (Education as welfare - Enhancing opportunities for socially vulnerable youth in Europe), finansowanego ze środków UE.

W projekcie wzięło udział 17 instytucji partnerskich z 10 krajów, posiadających różne doświadczenia, z zamiarem przeanalizowania procesu przechodzenia młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną ze szkoły do życia zawodowego. Oceniono potencjał edukacji i dobrobytu w zakresie rozwiązywania licznych wyzwań, przed jakimi stają młodzi Europejczycy. Co ważne, projekt dostarczył informacji na temat możliwości poprawy szans zawodowych oraz wzmocnienia samodzielności społecznej i ekonomicznej.

Aby zrealizować te zamierzenia, w projekcie EDUWEL przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące edukacji i opieki społecznej, mierzące indywidualny i strukturalny rozwój potencjału przy uwzględnieniu różnic kulturowych między ankietowanymi. Dzięki szkoleniom dla uczestników projektu uzyskano ważne dane empiryczne dotyczące procesów edukacyjnych i trudnej sytuacji różnych docelowych grup, w różnych kontekstach edukacyjnych na terenie Europy. Badano między innymi uczniów szkół podstawowych w Niemczech, jak również młode kobiety starające się kontynuować edukację w Zjednoczonym Królestwie.

Wyniki badania rozpowszechniano wśród naukowców, prawodawców i instytucji pomocy społecznej. Zespół projektu zorganizował także międzynarodowe wydarzenia promujące współpracę w tej dziedzinie oraz nawiązał partnerstwo z uczelniami wyższymi. W Belgii i Hiszpanii odbyły się konferencje, które przyciągnęły badaczy i unijnych prawodawców, a ponadto udostępniano materiały za pośrednictwem internetowego czasopisma Social Work and Society International Online Journal.

Dzięki wzmocnieniu szkolenia w dziedzinie edukacji i pomocy społecznej omawiany projekt przyczynił się do pogłębienia międzynarodowej i interdyscyplinarnej debaty dotyczącej aktualnych problemów europejskiej młodzieży. W jego ramach powstały cenne badania dotyczące wpływu kryzysu gospodarczego na młodzież zagrożoną marginalizacją społeczną, mogące pomóc władzom i prawodawcom w sprostaniu pilnymi wyzwaniom.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Młodzież zagrożona marginalizacją społeczną, edukacja, opieka społeczna, włączenie społeczne, migranci
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę