Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wymienne punkty kredytowe mogłyby ograniczyć ruch drogowy i emisje

Nowe badania sugerują, że wprowadzenie zezwoleń lub wymiennych punktów kredytowych na użytkowanie samochodów prywatnych mogłoby pozytywnie wpłynąć na ograniczanie ruchu drogowego i emisji dwutlenku węgla.
Wymienne punkty kredytowe mogłyby ograniczyć ruch drogowy i emisje
Ruch drogowy i spaliny z samochodów mają negatywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę, przez co potrzebne są odważne nowe strategie zwiększania ekologiczności transportu. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu MOPED (Mobility optimization: Permits for emissions from driving) zajęli się badaniem potencjału systemu wymiennych punktów kredytowych (TCS) jako metody zarządzania metodami transportu, ograniczania korków i zmniejszania emisji.

Badacze zajęli się porównaniem systemu TCS z opłatami drogowymi, poszukując również możliwości optymalizacji transportu. Choć systemy TCS stosowano dotychczas głównie w celu ograniczania zanieczyszczeń powietrza, badacze przyjrzeli się możliwościom stosowania takich rozwiązań do ograniczania ruchu na drogach i poziomów emisji z transportu drogowego. Przeprowadzono symulacje i analizy przypadków wykazujące, że system TCS może ograniczać liczbę przejazdów samochodowych i wpływać na wybór środka transportu przez podróżujących.

W ramach projektu MOPED zbadano też wpływ systemu TCS na długość codziennych przejazdów, stosując perspektywę makroekonomiczną w połączeniu z symulacjami dla regionu miejskiego Pekinu w Chinach. Wyniki sugerują, że w tym przypadku podróżujący będą mniej skłonni do przemieszczania się, niezależnie od używanego środka transportu, zmniejszając tym samym natężenie ruchu i ograniczając emisje. Jednocześnie odnotowano wyraźne przejście z transportu prywatnego na publiczny.

Pozytywny wpływ takich scenariuszy na środowisko otwiera drogę do dalszych badań w tej dziedzinie, umacniając przy tym współpracę chińsko-europejską. Dalsze inicjatywy badań i współpracy w tej obiecującej dziedzinie mogą docelowo przyczynić się do formułowania lepszej polityki transportowej, zmniejszania wpływu transportu miejskiego na środowisko i zwiększania konkurencyjności przemysłu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wymienne punkty kredytowe, ruch drogowy, emisje, transport, mobilność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę