Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CADe4BMRI — Wynik w skrócie

Project ID: 304222
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwecja

Technologie magnetyczne w wykrywaniu raka piersi

Badacze europejscy opracowali narzędzie na bazie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) do wykrywania i opisywania raka sutka. Narzędzie to cechuje się dużą czułością i swoistością, co odróżnia je od aktualnie stosowanych.
Technologie magnetyczne w wykrywaniu raka piersi
MRI jest bardzo obiecującą techniką w wykrywaniu nowotworowej tkanki sutka, lecz dużym problemem są liczne wyniki fałszywie dodatnie. Powoduje to nie tylko niepotrzebny niepokój u pacjenta, lecz również kosztowne i niepotrzebne interwencje.

Zaletą stosowania MRI jest nieinwazyjny charakter tej metody oraz brak potencjalnie szkodliwego promieniowania jonizującego lub pola magnetycznego przy uzyskiwaniu obrazu. Finansowane przez UE badanie CADE4BMRI (Improved detection and characterisation of breast cancer using multimodal magnetic resonance imaging and novel computer-aided detection/evaluation (CADe) techniques) zainicjowano w celu rozwiązania problemu niskiej swoistości narzędzi na bazie MRI oraz zwiększenia ich użyteczności klinicznej podczas rozpoznawania nowotworów złośliwych sutka.

W projekcie CADE4BMRI korzystano ze zintegrowanych danych pozyskanych różnymi technikami MRI, np. dynamiczne MRI ze wzmocnieniem kontrastowym i obrazowanie dyfuzyjne ważone, oraz prowadzono analizę komputerową obrazów. Celem było zwiększenie możliwości wykrywania i opisywania zmian sutka z wykorzystaniem takich parametrów, jak perfuzja, morfologia i mikrostruktura tkanki.

Uczestnicy projektu opracowali szereg algorytmów do identyfikacji, opisu ilościowego i klasyfikacji podejrzanych zmian na podstawie danych z obrazowania MRI sutka. Obejmują one algorytmy określania wartości progowych i algorytmy na bazie superwokseli.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie naukowym i materiałach konferencyjnych. Zostały one również wykorzystane w pracy doktorskiej i magisterskiej.

Uczestnicy projektu z powodzeniem opracowali narzędzia komputerowe do wczesnego wykrywania raka sutka z większą czułością i swoistością. Algorytmy te będą bardzo pomocne przy opracowywaniu wspomaganych komputerowo systemów diagnozy na bazie MRI. Wprowadzenie takiego systemu do praktyki klinicznej pozwoli lepiej leczyć raka sutka i zmniejszyć śmiertelność spowodowaną zbyt późnym wykryciem tkanki nowotworowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak sutka, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, MRI, wykrywanie wspomagane komputerowo, superwoksel
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę